Slægtsforskning på Amager

 

Hjælp – min familie er fra Amager

Det kan godt se lidt håbløst ud, før man går i gang med at forske i slægter på Amager.

Kirkebøgerne for Store magleby Sogn i perioden 1640-1811 er skrevet på en blanding af hollandsk, plattysk, latin og dansk og ofte med en skrift, der kan være vanskelig at læse.

Og for retsbetjentarkivets vedkommende er der først noget at finde fra 1810’eme. Hvad der var tidligere, blev ildens bytte ved flere brande, senest en storbrand i 1821.

 

Lokalarkivets slægtsdatabase

Dragør Lokalarkiv har af en privatperson fået adgang til en slægtshistorisk database. Den rummer personer, som er født eller har levet i Dragør og Store Magleby gennem tiden, og som har sat sig spor i arkivalierne.

Slægtsdatabasen rummer pt. ca. 40.000 personer og dækker perioden fra ca. 1730 til 1930.

Foruden slægtsskabsforbindelserne giver databasen i de fleste tilfælde også oplysninger om personers bopæl.

Kilderne der er benyttet til opbygningen af databasen er: kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, brandtaksationer, skøde- og panteprotokoller, realregistre, søruller med mere.

Slægtsdatabasen er stadig under udarbejdelse og er derfor ikke tilgængelig her på hjemmesiden, men du er velkommen til at sende en forespørgsel om opslag i basen til os. Vi sender som regel svaret i form af en PDF-fil med de ønskede data.

Forespørgsel om opslag i basen kan sendes til: lokalarkivet@dragoer.dk. Vi vil helst have spørgsmålene skriftligt, men du er naturligvis velkommen til at kontakte arkivet telefonisk, for at høre om vi kan hjælpe.

Forespørgsler besvares normalt indenfor en uge, men kan tage længere tid, hvis de kræver yderligere undersøgelser. For at lette vores arbejde, beder vi om at anføre så mange oplysninger som muligt.

Vær opmærksom på, at basen først og fremmest rummer personer, der har haft bopæl i Dragør og Store Magleby sogne – og altså ikke hele Amager.

Søger du oplysninger om personer i Tårnby Sogn (dvs. landsbyerne Tårnby, Kastrup, Ullerup, Tømmerup m.m.) skal du henvende sig til Tårnby Stads- og Lokalarkiv, da Dragør Lokalarkiv kun i begrænset omfang har oplysninger herom.

 

Læs mere:

Se Dragør Lokalarkivs vejledning: Slægtsforskning i Dragør og Store Magleby

Se Dragør Lokalarkivs oversigt over amagernavne og navneskikken på Amager.


Trykte kilder

Alene i den trykte litteratur kan du finde mange oplysninger om personer og familieforhold. Her er nogle af de væsentligste, bøger m.m. som indeholder personal- og kulturhistorie og derfor kan have værdi for slægtsforskere. På nær den sidstnævnte har de alle personregistre.

Historiske huse i Dragør. Af Gunvor Pedersen og Povl Abrahamsen. 1979.
Dragørs søfart 1800-1910. Af Martin Hans Borg. 2003.
Hollænderbyen og dens mennesker. Af Jan Dirchsen. 1982.
Dragør i 1700-tallet – et maritimt bysamfund. Af Birte Hjorth. 2005.
Sømænd og skibe fra Dragør. Af F. Holm Petersen og Kaj Lund. 1978.
Amagers Historie I-III. Af Chr. Nicolaisen. 1907-15.
Dragør Lodseri 1684-1984. Af Gunvor Pedersen. 1984.
Hollænderbyens bomærker. Af Herman Riber. 1975. (Navneregister findes på Dragør Lokalarkiv).

 

Manuskripter m.m. 

I Dragør Lokalarkiv findes en række manuskripter og hjælpemidler, der kan være nyttige for slægtsforskere.

Hollænderbyen omkring år 1700. Udarbejdet af Crilles Petersen. Indeholder beboerlister for alle ejendomme i Store Magleby i perioden ca. 1680 – ca. 1750.

“Udvandrerne” – personoplysninger vedr. ca. 100 personer i Store Magleby, som i første halvdel af 1700-tallet flyttede til Tårnby sogn.

Huse og beboere i Dragør by. Oplysninger om beboere i 1700- og 1800-tallet.

Kiærs samlinger: Kartotek (21.000 sedler) over befolkningen i Store Magleby og Dragør (1640 – ca.1830). Oplyser dåb, vielser og ofte død. Tilføjet oplysninger fra marinens arkiv vedr. mange søfolk fra Dragør. Desuden indeholder samlingen Efterslægtstavler over mange slægter i Store Magleby og Dragør. For folketælling 1801 findes anetavler for alle husstande i Store Magleby og for 177 Dragør-husstande.

Slægtsbøger

Dragør Lokalarkiv har en række slægtsbøger og slægtstavler. Nogle kan downloades her.

Slægtsforskeren Regnar Walløe har i flere slægtsbøger beskrevet nogle af de store Dragør-slægter:
Blaeserne fra Dragør, 1993.
Blichmann-slægten fra Dragør, 1988.
Efterslægt samt anetavle over Christoffer Andersen Walløe og Neel Pietersdt. Wochmann, 1986.
Riber-slægten fra Dragør, 1987.
Schmidt fra Dragør, 1994.

Disse bøgerne kan ses på Dragør Lokalarkiv.


Vejvisere og telefonbøger

Dragør Lokalarkiv har en samling af vejvisere m.m. Se en oversigt på denne side.