Lundestenen

I den sydlige ende af Dragør Lund ligger en større, flad sten midt i stien.

Stenen omtales i forskellige ældre beretninger som Lundestenen.

Stenen har spillet en rolle i de lokale jordemors arbejde med at forklare børn, hvorfra deres nyfødte søskende kom fra. Historien findes i flere versioner.

Én udgave går ud på, at jordemoderen forklarer børnene, at deres far og mor har været ude at køre tur, og ved Lundestenen fundet en dreng/pige, der lå og græd, og som de derfor har taget med hjem.

En anden udgave lyder, at de mindre børn i hjemmet simpelthen blev sendt på en gåtur ud til Lundestenen og tilbage, mens fødslen var i gang derhjemme. Dermed undgik de at overvære selve nedkomsten, og var ikke i vejen for jordemoderen.

En tredje, at når en fødsel nærmede sig, blev børnene sendt til Lundestenen – de små børn kom jo der fra. Når de så kom tilbage og så den nyfødte, fik de den forklaring, at en stork ude fra engene i mellemtiden var kommet med den nyfødte.

Historierne om sten, der forbindes med fødsler, kendes andre steder fra. I Maglebylille var der ved gadekæret en såkaldt ”storkesten”. Sagnet sagde, at alle unge piger, der trådte på stenen ved forårstid, fik besøg af storken inden årets udgang.