Fra det gamle apotek

Anni Wieder fortalte i Beboer-Bladet 1984, nr. 1 om apoteket på Kongevejen:

“Dengang var det kun et apoteksudsalg. Det blev bestyret af fru Schou, og hvem af de ældre dragørboere kan ikke huske fru Schou.

Hun var datter af den kongelige lodsinspektør og kommandør Buchwald, og dette med at være kommandørdatter glemte fru Schou da heller aldrig. Det var skam et fornemt apoteksudsalg, hvor man bestemt ikke skulle tro, hun var til for kunderne, men man blev da betjent.

Man kom kun ind i vindfanget og måtte pænt blive på måtten, fordi der ved dørkarm nummer to var anbragt et vippebrædt, som udgjorde det for disk.

Der kunne man så stå og se ind fru Schou’s fine forstue med trappe op til 1. sal. Her kom hun ofte ned fra, og så var det altid spændende, om hun nu ind­fandt sig med det samme, eller om man blev nødt til at vente.

På disken stod nemlig en klokke – nærmere betegnet en hotelre­ceptionsklokke. Og den skulle helst ikke ringe for mange gange, for så blev man skam ikke anset for velset. Så derfor var det altid med bævende hjerte, man dengang gik på apoteket.

Den oliemalede ejendom på hjørnet af Kongevejen og Badstuevælen omtales stadig i daglig tale som “Kommandørboligen”, og der er da også noget næsten fornemt købstadsagtigt over ejen­dommen.

Over døren mod Kongevejen er rigsvåbnet anbragt samt en plade med inskriptionen “Julie og Andreas Buchwald Schous Minde”.

Læs om, hvordan Dragør Kommune arvede fru Schous hus i Dragør Nyt 1966 og Dragør Nyt 1967