Sylten

 

Sylten, 2004 (JDP)

Sylten betyder den flade, fugtige og oftest græsbevoksede kyststrækning, der jævnligt overskylles af havet.

Det må jo siges at passe godt til området på Sydstranden med det navn. Og det er bl.a. årsagen til, at det har undgået at blive bebygget, som vi f.eks. ser det på Nordstranden eller langs Køge Bugt, hvor kyststrækningen har undergået betydelige forandringer.

Det første traktørsted – også med navnet Sylten – blev etableret i 1919, og blev især besøgt af dagsturister og landliggere, der nød en spadseretur langs stranden. Det var endnu for tidligt til det frie campingliv.

Da stranden i 1930’erne udviklede sig til bade- og fritidsområde, bl.a. med etablering af et stort badeetablissement i stil med “Bellevue”, kom der flere teltpladser til, og de udviklede sig i 1950’erne til regulære campingpladser.

Mange familier tilbragte her hele sommeren i stadig større telte eller campinghytter, som dog blev forbudt fra sommeren 1964. De sanitære forhold lod imidlertid meget tilbage at ønske, ligesom campisterne også selv stillede stadig større krav. I 1976 besluttede man derfor at lukke lejrpladsen.

Den forsøgtes genåbnet fra 1977 til 1980, men så var det endeligt slut med campering på strandengene.

Tekst: Lis Thavlov, Dragør Lokalarkiv.
Foto: Jørgen D. Petersen.