Dragørs maritime historie

 

[DENNE SIDE ER UNDER OPBYGNING]

Dragør var i 1700- og 1800-tallet én af Danmarks største søfartsbyer. I flere hundrede år levede stort set alle i byen på én eller anden måde af søfarten og de maritime erhverv.

 

Fordyb dig i historien:

Dragør som søfartsby
Læs Christen Nicolaisens artikel Skippertiden paa Dragør (1931).

Skibe og skippere
Igennem tiden har mange skibe været hjemmehørende i Dragør Havn. Lokalarkivet har på grundlag af en lang række registre, fortegnelser osv. lavet et register over Dragørskibe som er en samlet liste, som du kan downloade her. Listen er ikke fuldstændig og kan blive udbygget senere.

På hjemmesiden www.skippere.dk kan du også søge oplysninger om skippere og søfolk fra Dragør.

Lodseri
Læs mere om Dragør Lodseri her

Bjergningsvæsen
Læs mere om Dragørs bjergningsvæsen her

Fiskeri
Læs mere om fiskeriet i Dragør her

Fyrvæsen
Læs mere om fyrvæsen her

Tjeneste i Flåden
Dragørs søfolk blev som unge “indrulleret” i Marinen og blev optaget i sørullerne, som var registreringen over de søfolk, der stod til rådighed for orlogsskibene. Læs mere her.

Læs også om dragør-søfolkenes skæbne, da de i 1759-1760 var på togt til fregatten MØEN til Vestindien: Fregatten Møens rejse til Vestindien

Læs Birte Hjorths artikel om De syge matroser der i 1689 blev indkvarteret i Store Magleby.

Litteratur
Du kan læse om søfarten fra Dragør i F. Holm Petersen og Kaj Lunds bog Sømænd og skibe fra Dragør (1978) og Martin Borgs Dragør søfart 1800-1910 (2003).

Dragør Havns historie er beskrevet i Birte Hjorths bog Dragør Havn i 1700- og 1800-tallet.