Bestyrelse

Bestyrelse for Danmarks Lodsmuseumsforening

Ida Clementsen – formand

Niels Schott Christensen – næstformand

Niels Andersen – kasserer

Erlan Holtehus

Poul Himmelstrup

Mette Mortensen

Peter Herskind

Peter Jans

Bodil Falkenberg

Kurt Olesen – suppleant

Erling Ravn – suppleant