Kongevejsgården

 

Kongevejen 18. Foto: Jørgen D. Petersen.

Hvor Kongevejen deler sig i to “grene” på sin vej mod havnen, lå i århundreder en landsbrugsejendom. Gården har naturligt fået navnet “Kongevejsgården”.

Torvet foran gården har i nyere tid fået navnet Neels Torv.

Omkring 1960 ophørte landbruget, og gården blev revet ned. Planen var at opføre en forretningsejendom på stedet, men på grund af byggestop, lå grunden ubebygget hen indtil omkring 1964, hvor der blev opført en bygning til et Irma-supermarked.

Under udgravningerne til det nye kompleks gjorde man flere arkæologiske fund fra sildemarkedstiden omkring 1400-tallet.

 I 1984 blev butikken ombygget, og fik sit nuværende udseende.
Kongevejsgården omkring 1910. Foto tilhører Dragør Lokalarkiv.

Kongevejsgården omkring 1910.

 

Læs mere om gårdens beboere i 1700- og 1800-tallet  :

Kongevejsgården