Lybækstræde

Lybækstræde hed i ældre tid Løkkestræde.

Hele strædet samt omkringliggende huse i Wismarstræde, Nørregade, Stettinstræde og Kongevejen blev den 1. august 1852 hærget af en voldsom ildebrand, der lagde 18 huse mere eller mindre i aske. De fleste af familierne havde ikke indboforsikret og blev derfor hårdt ramt.

Der var kvinder, der mistede både 2 og 3 væve. Den samlede tabsliste over mistet indbo beløb sig til 4.494 rigsbankdaler. Der blev indsamlet bidrag til de brandlidte, hvilket indbragte 2.989 rigsbankdaler – heri var 300 rigsbankdaler fra Det Reierske Fond til anskaffelse af væve.

Scroll to Top