Alfred Schmidt

Skibsfører Alfred Lauritz Schmidt (1861-1954) skrev i sin høje alder i 1930’erne og 1940’erne sine erindringer fra Dragør. De giver et tidsbillede af livet i hans fødeby, som det udfoldede sig i slutningen af 1800-tallet.

Schmidt nedskrev erindringerne i en gammel regnskabsprotokol fra den tid, hvor han havde eget skib. Det var minder fra hans barndoms- og ungdomstid, der faldt sammen med den sidste store sejlskibstid, hvor Dragør endnu fik hele sin indtægt fra søen.

Som yngste søn af skipper og reder Peter Petersen Schmidt og hustru Ane Niels Lund, der boede i Sønderstræde 14-16, var det fra barndommen en selvfølge, at søfartstraditionerne skulle videreføres.

Efter fire år til søs fik Alfred Schmidt styrmandseksamen fra Bogø Navigationsskole. Herefter kom nogle års ansættelse i bjergningsselskabet “Switzer”, hvorefter fulgte en periode i sejlskibe, bl.a. som styrmand på faderens brig “Thorvaldsen”, hvor en ældre broder var skipper.

I 1895 købte Alfred Schmidt en tysk galease, der i 1906 blev udskiftet med en nyere skonnert fra Marstal. Begge skibe fik navnet “Emilie”. Med en styrmand og en dreng gik farten på havne i Sverige, Tyskland og Danmark.

I 1916 tvang en svigtende hørelse og vanskelighederne under krigen Alfred Schmidt til at afhænde skibet, hvorefter han i 11 år blev opsynsmand på B&W. Alfred Schmidt var gift med Wilhelmine Petersen, datter af lods Carl Georg Petersen, hvis hus i Lybækstræde 6 blev overtaget i 1926. Her boede de resten af deres dage.

Fordyb dig i historien:

Dragør Lokalarkiv markerede i 1987 sit 25 års jubilæum med udgivelsen af Alfreds Schmidts erindringer i bogform. De er udsolgt, men kan downloades her.

Du kan også læse Alfred Lauritz Schmidts dagbog fra sejladserne med skibene ANNEBERG og ALMA i 1870’erne og 1880’erne.

Alfred Schmidt havde to døtre, Agnes og Maria. I Historisk Arkiv Dragør er bevaret et regnskab over udgifter ved deres barnedåb i 1891 og 1892.

Scroll to Top