Dragør Kirke

Tidligere hørte beboerne i Dragør under Store Magleby Kirke.

Først i 1885 fik dragørerne deres egen kirke. Den fungerede dog som filialkirke til Store Magleby Kirke indtil 1954, og først da blev Dragør et selvstændigt sogn.

Dragør Kirke blev opført på initiativ af en lokalkomité og i overvejende grad for midler indsamlet blandt byens beboere.

Den 4. oktober 1882 blev grundstensnedlæggelsen markeret ved en større højtidelighed, hvor mange af byens foreninger deltog i et optog med faner.

Da bygningen endelig kunne indvies i april 1885, var det ikke kun afslutningen på et langvarigt byggeri, men også på mange menneskers frivillige arbejde over 10 år med indsamling af bidrag og med planlægning.

I 1885 blev kirken i Dragør indviet ved en stor fest, hvor hele byens befolkning og sågar kongefamilien deltog. På den vestlige side af kirketårnet står årstallet 1882. Det skyldes sikkert, at byggeriet af kirken begyndte det år. Man havde fundet en kirke i Taarbæk, der faldt i byggekomitéens smag og derfor umiddelbart kunne anvendes som model.

Kirkebygningen er tegnet af arkitekt J. H. Wessel og bygget af den lokale murermester R. P. Guldborg.


Fordyb dig i historien:

Du kan læse mere om kirkens historie i hæftet Dragør Kirke 1885-2010 af Martin Hans Borg (2010).

Læs her Birte Hjorths artikel om Dragør Kirkes opførelse

Se billeder af kirken på Arkiv.dk

Scroll til toppen