Svenskekrigene 1657-1660

Da den svenske hær i 1658 gik i land ved Korsør – med kurs mod øst for at besætte København – fik amagerbønderne ordre til at flytte alle lagre af korn og andre fødevarer ind til byen, som man frygtede ville blive belejret.

Det skete dog ikke, men til gengæld blev Amager selv overfaldet af de svenske soldater, der gik i land ved Dragør. Tropperne bevægede sig ind mod København – med de flygtende amagere foran sig.

Helt uden kamp skete besættelsen af Amager dog ikke. Ved et slag mellem Dragør og Store Magleby, omkom mange hundrede svenskere og en danske løjtnant, Mikkel Skov, var tæt på at få taget den svenske konge til fange, inden han tog flugten på en båd fra Dragør Nordstrand.

Efter kampen lå det meste af Amager ødelagt tilbage. Alle gårde og huse var brændt af og beboerne måtte i det næste års tid leve i landflygtighed i København. Derfor findes der ikke bygninger i Dragør kommune, der er ældre end midten af 1600-tallet – med undtagelse af kirken i Store Magleby, der dog blev beskadiget.


Fordyb dig i historien:

Læs Beretningen om Mikkel Skovs mislykkede tilfangetagelse af Karl den 10. Gustav i 1658 (afskrift af dokument i Rigsarkivet)

Se listerne over amagerbønder, der måtte søge tilflugt i København:
Amagerbønder i København
Amagerbønder på Christianshavn

Scroll to Top