Historisk Arkivs slægtsdatabase

Historisk Arkiv har af en privatperson fået adgang til en slægtshistorisk database. Den rummer personer, som er født eller har levet i Dragør og Store Magleby gennem tiden, og som har sat sig spor i arkivalierne.

Slægtsdatabasen rummer pt. ca. 40.000 personer og dækker perioden fra ca. 1730 til 1930.

Foruden slægtsskabsforbindelserne giver databasen i de fleste tilfælde også oplysninger om personers bopæl.

Kilderne der er benyttet til opbygningen af databasen er: kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, brandtaksationer, skøde- og panteprotokoller, realregistre, søruller med mere.

Slægtsdatabasen er stadig under udarbejdelse og er derfor ikke tilgængelig her på hjemmesiden, men du er velkommen til at sende en forespørgsel om opslag i basen til os. Vi sender som regel svaret i form af en tekstfil med de ønskede data.

Forespørgsel om opslag i basen kan sendes til os på en email.

Forespørgsler besvares normalt indenfor en uge, men kan tage længere tid, hvis de kræver yderligere undersøgelser. For at lette vores arbejde, beder vi om at anføre så mange oplysninger som muligt.

Vær opmærksom på, at basen først og fremmest rummer personer, der har haft bopæl i Dragør og Store Magleby sogne – og altså ikke hele Amager.

Søger du oplysninger om personer i Tårnby Sogn (dvs. landsbyerne Tårnby, Kastrup, Ullerup, Tømmerup m.m.) skal du henvende sig til Tårnby Stads- og Lokalarkiv, da arkivets kun i begrænset omfang har oplysninger derfra.

Se mere om arkivets tilbud til slægtsforskere.

Scroll to Top