Bornholmermaleren i Dragør

Kunstmaleren Oluf Høst forbinder vi med Gudhjem på Bornholm. Her malede han sine kendte motiver og her ligger hans museum.

Men det er nok ikke så kendt, at Høst boede et par år i Dragør, og at der findes flere malerier fra hans tid her.

Oluf Høst blev født i 1884. Han kom tidligt til søs, og inden han fyldte 20, havde han været i verden rundt og set Rusland, Amerika og Kina.

Oluf Høst: Selvportræt, 1907. Tilhører Oluf Høst Museet.
Oluf Høst: Selvportræt, 1907. Tilhører Oluf Høst Museet.

Hos Vermehren i København

Det var dog malerhåndværket, der blev hans fag. Indtil videre, i hvert fald, for allerede under læretiden, søgte Oluf en friplads hos kunstmaleren Gustav Vermehren i København.

Her fik han privattimer og malede sin første billeder. Senere kom han på Kunstakademiet, og var som billedkunstner under ”uddannelse” i en lang årrække.

Hos Vermehren mødte han en anden elev, Hedvig Wiedemann, og de to blev hurtigt forelskede – og efter et par år også forlovet. Hedvigs far havde en charcuteri-virksomhed på Christianshavn. Hans speciale var pølser, som blev solgt fra en flåde af pølsevogne, der var opstillet i byer over hele landet.

Wiedemann var ganske velhavende, og var derfor i stand til at understøtte sin kommende svigersøns drømme om en karriere som kunstmaler.

Oluf Høst i hjemmet i Dragør. Fra bogen “Oluf Høst – jeg blev væk i mig selv”.

Unge Høst og hans kone i Dragør

Oluf og Hedvig bliver gift den 5. april 1913, og lejede sig formentlig derefter ind i et hus på Hollandsfed 1 i Dragør.

Huset tilhørte skibsfører Chr. Jacob Borg og hans hustru Grethe Malm, men de var i oktober året før flyttet til København, så huset stod ledigt.

Det var formentlig Olufs læremester, Gustav Vermehren, der formidlede kontakten til huset i Dragør. Hans bror, Sophus Vermehren, malede i denne periode herude.

Hedvig skriver: ”Mor og far havde givet os hus i Dragør”. Det betød formentlig, at Hedvigs far betalte huslejen og sørgede for indkøb af møbler og andet indbo. Wiedemann gav også det nygifte par mulighed for at ansætte hushjælp.

Hvorfor Oluf og Hedvig valgte Dragør som deres hjem, ved vi ikke. Muligvis følte bornholmer-drengen sig ikke så godt tilpas i storbyen, og Dragør mindede lidt om Svaneke, hvor Oluf voksede op.

I august 1912 skrev Oluf Høst i et brev til sin ven, Frithjof Kemp: ”Min lille pige [altså Hedvig] længes jeg meget efter (…), hun skriver i dag om Dragør (…), jeg længes morderlig efter at holde sådan meget af min kone, og der skal også ro til, et par små stuer, nogle enkle, rare møbler, en hylde med bøger og blomster i vinduet og så små gardiner, malerlugt, tændt lampe, jeg længes, Kemp, jeg bliver et helt andet menneske”.

Måske ligger der heri en del forklaringen på, at det blev Dragør. Høst længtes efter et roligt sted, hvor han kunne leve med sin elskede Hedvig, hvor de kunne male og blive en familie. Oluf og Hedvig boede dog ikke permanent i Dragør, men opholdt sig på Bornholm om sommeren, hvor de malede.

I 1915 fødtes drengen Ole, og han blev døbt i Dragør Kirke. Året efter forlod den lille familie Dragør og flyttede til Frederiksberg, som i disse år var ”stedet” for de unge danske kunstnere. Først efter 13 år på Frederiksberg flytter Oluf og Hedvig til Bornholm.

Her havde Oluf igennem en årrække været i gang med at bygge et atelier i Gudhjem ved ejendommen Norresan. Det er her, hvor der i dag er indrettet et museum for Høst.

Oluf Høst: Fra Dragør. 1913-1915. Tilhører Oluf Høst Museum.
Oluf Høst: Fra Dragør. 1913-1915. Tilhører Oluf Høst Museum.

Høsts dragør-billeder

Vi kender et par af Høsts malerier fra tiden i Dragør. Allerede i 1913 malede han “Marine med fiskerbåde i Drogden”. Her har han med nogle ganske få farver fanget atmosfæren på Øresund en sommermorgen.

Fra samme år er et lille maleri af et motiv fra Dragør Havn. På Oluf Høst-museet i Gudhjem findes to billeder af gæs, malet i Dragør. På Foraarsudstillingen i København kan man i 1914 se Høsts billede Vinteraften, Dragør.

Et Høst-billede med havnemotiv blev på et tidspunkt solgt under titlen Sommerdag i Gudhjem havn – men dragørere vil nok genkende det lille beghus fra Dragør havn på billedet.

Udsigten fra hjemmet på Hollandsfed malede Høst flere gange. Dragør Museum ejer hans billede fra 1914 af en gammel kone, der går ved hjørnet af Trein Jylmanns Gang (billedet gengivet herover).

I bogen ”Oluf Høst – jeg blev væk i mig selv”, skriver Jens Henrik Sandberg, at årene i Dragør kunstnerisk er et vendepunkt:

”Hans udtryk skifter karakter, ligesom produktiviteten langsomt øges. Motiverne bliver koloristisk set mere skingre end tidligere, hvor marinerne før var lyse og åbne, impressionistiske, er der her tale om skarpe, blå, røde og grønne nuancer, lagt på med fine, små strøg.

Fra 1916 er maleriet “Baade i Havnen, Dragør”. Det må være malet efter, at familien Høst havde forladt Dragør. Sandberg skriver om billedet:

Den franske kunstner Paul Cézanne kan indirekte gennem Giersing have været et væsentligt element i forståelsen af et billede som Baade i havnen, Dragør fra 1916. Billedet er optaget af at få så mange detaljer og farver til at fungere på fladen. Det er tydeligt, at Høst har så meget overblik, at han skaber et ”nyt” motiv ved at tippe synsvinklen. På den anden side arbejder han meget løsere, end han tidligere har gjort. Det er modigt at placere den skrånende mast så tæt på kanten. Billedet ville have været mere retlinjet, hvis ikke det var for denne mast”.

Udover sine Dragør-motiver, satte Oluf Høst sig ikke så mange spor i byen. Han var blandt den række af kunstnere, som bosatte sig i Dragør i en periode, for derefter at drage væk igen. Det er ikke utænkeligt, at Høst har mødt forfatteren Johan Skjoldborg, som også boede her i nogle få år.

Oluf og Hedvig Høsts hjem i Dragør på Hollandsfed 1.
Oluf og Hedvig Høsts hjem i Dragør på Hollandsfed 1.
Scroll to Top