Amagermuseet

I 1901 stiftedes foreningen Øen Amagers Historiske Samling, der havde til formål at oprette et museum for den hollandske kultur på Amager.

Baggrunden var frygten for, at de håndgribelige minder om den særlige kultur på øen skulle forsvinde helt. I en artikel fra 1904 hed årsagen til museumsforenings stiftelse var, at København ”skyder sig længere og længere ud over øen og efterhaanden opsluger en del af landligheden, [og det] har bidraget til at vække sansen for det nationale særpræg.”

Byens jordejere skænkede en grund til museet, men der var endnu ikke penge til at bygge for, selv om man holdt fester i Kongelunden for at skaffe midler til formålet.

Efterhånden kom der dog mange bidrag til museumssagen, ikke mindst fra grosserer Kai Lippmann, der var én af ildsjælene i foreningen. Han arbejdede også aktivt med at indsamle og opkøbe genstande fra ældre hjem på Amager.

Paradoksalt nok måtte en hel del af de genstande, som skulle være med til at bevare mindet om den hollandske kultur i Store Magleby, hentes i ”danskebyerne”, altså f.eks. Tømmerup, Ullerup osv. Antikvitetshandlere havde allerede opkøbt meget af det indbo, som var bevaret.

Dirch Jansens samling flyttes fra Hollandsminde
Dirch Jansens samling flyttes fra Hollandsminde

Da en gård på Hovedgaden 12 i Store Magleby kom til salg i 1920, lykkedes det for museumsforeningen at erhverve den. Gården passede fint til formålet, fordi den som en af de eneste ikke var ramt at de store bybrande i begyndelsen af 1800-tallet og bygningerne var derfor autentiske.

For indsamlede midler kunne foreningen købe en privat samling af møbler, inventar m.m., som gårdejer Dirch Jansen på gården Hollandsminde havde opbygget.

Noget af inventaret stammede fra Hollandsmindes tidligere ejere og stammede fra omkring 1800. En bilæggerovn kunne dateres til 1698. Samlingen rummede også indbo fra Dragør og Tømmerup.

I dag råder museet endvidere over Nordgård (Hovedgaden 4), Faders Minde (Nordre Kinkelgade 18) samt landsbyens gamle sprøjtehus, der ligger ved Hovedgaden 20.

I 2007 blev museet lagt sammen med Dragør Museum under navnet Museum Amager.


Fordyb dig i historien:

Læs en artikel om museet i tidsskriftet “Verden og vi” fra 1913: Et Amagermusæum (1913)

Læs om museets start og de første 25 år: Museumsforeningens 25 aars jubilæum

Se fortegnelsen over museets samling i 1928: Katalog over Amager-Museet (1928)

Se museumsleder Jan Zibrandtsens introduktion til museet fra 1936: Den hollandske kultur på Amager

Se billeder fra Amagermuset på Arkiv.dk

Besøg Museum Amagers hjemmeside.

Scroll to Top