Historisk Arkiv Dragør

 

Historisk Arkiv Dragør skal i 2019 fraflytte bygningen på Stationsvej 5. Fremover er arkivet en del af Dragør-bibliotekerne.

Vi planlægger i øjeblikket flytning af arkivets ca. 660 meter historiske kilder til andre lokaler. Derfor beder vi om forståelse for, at vi ikke i fuldt omfang kan yde den service, som vi plejer. Du er fortsat velkommen til at bruge arkivet i vores åbningstid, men i den kommende tid, vil mere og mere materiale være utilgængeligt.

Vores tilbud via Dragoerhistorie.dk og Arkiv.dk vil være i drift som sædvanligt. Derimod ophører vi med at bidrage til Historiskatlas.dk.

Vi får mange spørgsmål om arkivets fremtid. Det er endnu uafklaret, i hvilket omfang der bliver adgang til arkivalier m.m. i de nye lokaler. P.gr.a omplacering af personale og ændring i arbejdet med arkivets frivilliggruppe, vil vores tilbud og aktiviteter blive anderledes fremover.

Hvad gør arkivet?
Arkivets opgave er at indsamle, bevare og formidle kilderne til alle sider af det private og offentlige liv i Dragør Kommune i fortid og nutid.

Hovedparten af det materiale, der findes i arkivet er til rådighed for alle interesserede i vores åbningstid. Materialet kan kun benyttes på arkivets læsesal og kan ikke hjemlånes.

Arkivets rummer mange brikker til et lokalhistorisk puslespil, men vi modtager stadig gerne nye brikker.

Vores adresse, åbningstider m.m. finder du her.


Sådan bruger du arkivet

Historisk Arkiv Dragørs samlinger er tilgængelige for alle.

Du kan få et overblik over, hvad arkivet rummer på www.arkiv.dk Husk dog, at ikke alt materiale i arkivet kan ses her endnu. Du er altid velkommen til at henvende dig direkte til os, for at høre mere om, hvad arkivet rummer.

Har du spørgsmål om lokalhistorien i Dragør og Store Magleby, har vi i mange tilfælde materiale, der kan bruges til at finde svaret. Vi vil helst have en email til lokalarkivet@dragoer.dk med dit spørgsmål eller en opringning på 32 89 03 29.

I mange tilfælde kan vi besvare dit spørgsmål direkte via email. Nogle gange må vi dog henvise dig til selv at besøge arkivet, for at gennemgå det relevante materiale. I så fald aftaler vi et tidspunkt hvor det kan foregå. Skriver du til arkivet, kvitterer vi for modtagelsen af dit spørgsmål og en forventet svartid.

Arkivet er åbent for publikumsbesøg tirsdag 13.00-17.00 og torsdag 10.00-17.00. Vi opfordrer dog til, at du træffer aftale om besøg på forhånd, så vi kan forberede os og finde materiale frem før du kommer. Besøg udenfor den faste åbningstid kan som regel aftales.

Har du materiale, som du gerne vil overlade til arkivet, beder vi dig også om at aftale tid i forvejen.

Læs mere: 

Dragør Kommunalbestyrelse har i 2005 godkendt disse Vedtægter for Dragør Lokalarkiv.
Se Rapport om Lokalarkivets virksomhed 2017.