Stationsvej

I 1923 navngav Dragørs Kommunalbestyrelse et par veje, der ikke tidligere havde haft et officielt navn.

Vejen, der gik nordpå fra krydset mellem Kirkevej og Vestgrønningen kom til at hedde Stationsvej. Det var et oplagt navn, for vejen gik lige forbi Dragør Jernbanestation, der siden 1907 havde været endestation for Amagerbanen. Stationsbygningen ligger stadig ved busholdepladsen, og fungerer nu bl.a. som posthus.

I vejviseren for København, der fra 1907 tog Dragør med i afsnittet ”udenbys distrikter”, kaldtes vejen for Strandvejen, selv om den ikke umiddelbart førte til stranden.

Tidligere var den uofficielt blevet kaldt Fælledvej, men i takt med, at der kom bebyggelse langs vejen, har grundejerne nok været interesseret i et mere præcist navn, der ikke blev forvekslet med vejen af samme navn, der fra Store Magleby førte ud til fælleden sydvest for landsbyen.

Når man var i gang, navngav man også et par mindre veje i området. Den lille vej fra Stationsvej ned til det nye kvarter i Løkken nord for Dragør, kom naturligt nok til at hedde Løkkevej.

Forbindelsesvejen mellem Kirkevej og Dragør Stationsplads besluttede kommunalbestyrelsen skulle hedde enten Elmevej eller Lindevej – afhængigt af, hvilken slags træer man plantede. Og det blev altså lindetræerne, som gartneren besluttede sig for.

Selve Dragør Stationsplads fik først sit officielle navn i 1950 – altså et stykke tid efter, at stationen var nedlagt.

Der var engang forslag om at kalde Stationsvej op efter postekspeditør Chr. Nicolaisen, der boede i villaen på Stationsvej 8, men det ville man ikke, fordi han endnu ikke var død på det tidspunkt, og der er en god tradition for ikke at opkalde veje efter nulevende personer.

Forslaget blev fremsat igen i 1974 af Amagerbladets redaktør, men blev afvist af kommunalbestyrelsen, som ikke mente man skulle lave om på vejnavne. Desuden var man ikke tilhænger af, at opkalde veje efter personer overhovedet!


Fordyb dig i historien:

Læs mere om: Stationsvej 2-6 (Højerup)

Se billeder af Stationsvej 2-6 på Arkiv.dk

Læs mere om: Stationsvej 5 (Dragør Rådhus)

Se billeder fra Stationsvej på Arkiv.dk

Scroll to Top