Dragør Skole

“Den Gule Skole”, 1944. Foto: Bertel Møller.

Allerede i 1680´erne omtales en “skolemester” – altså en skolelærer – i Dragør. Det er dog først i 1700-tallet, at vi med sikkerhed ved, at der var en skole i byen.

I 1741 blev bygget en skole vest for Dragør by. Den lå, hvor den nyeste fløj af Dragør Skole ligger i dag. Placeringen ved Vestgrønningen udenfor selve byen skyldtes, at lodserne ikke ville have forhindret deres udsyn til sømærkerne nord for Dragør. 

Skolebygningen, som senere kaldtes “den gule skole” blev hurtigt for lille. Gennem de følgende mange år blev der dog holdt skole mange forskellige steder i byen og i 1886 fik byen en realskole, hvor der blev undervist i de “reale” fag: Engelsk, tysk, dansk, matematik, naturfag, verdens- og naturhistorie. Disse fag var nødvendige, hvis drengene senere skulle på søfartsskole. Drengene gik derfor i den almindelige skole om formiddagen og i realskolen om eftermiddagen.

Tavle på filialskolen i Blegerstræde 9.

Befolkningstallet – og dermed antallet af børn – steg, og derfor havde Dragør Skole i 1800-tallet en filialskole i Blegerstræde. Nogle børn gik på små, private skoler rundt om i byen.

I 1880’erne var situationen dog så uholdbar, at Kulturministeriet mente, at der var for mange børn til både bygninger og lærerkræfter.

Man fik derfor arkitekt Wessel, som havde tegnet Dragør Kirke, til at tegne en ny skolebygning ved Vestgrønningen. Det er den bygning, der endnu i dag kaldes “Den Røde Skole”. Den skulle være så stor, for både at kunne rumme pige- og forskole.

Dragør Skoles ældste bygning (til højre) og den "røde skole" til venstre. Foto 1908.
Dragør Skoles ældste bygning (til højre) og den “røde skole” til venstre. Foto 1908.

Denne bygning blev dog også ret hurtigt for lille og efter mange forhandlinger og diskussioner bad man arkitekt Christian Christiansen tegne endnu en skolebygning.

Den blev taget i brug 1920, og blev kaldt “Den Grå Skole”. Farven skyldes, at man for at spare, hentede stenene i Kastrup, hvor de blev fremstillet.

Under krigen blev skolen i perioder brugt både af politiet og senere af besættelsesmagten, men der blev dog undervist under hele krigen.

I begyndelsen af 1950´erne opstod der igen pladsmangel og man fik arkitekt Christian Brandi, der i forvejen havde bygget en del i Dragør, til at tegne en ny skolebygning nord for Den Grå Skole. Her lå stadig Den Gule Skole, som egentlig skulle have været bevaret, men bygningen var for medtaget og måtte rives ned, hvilket mange i byen var kede af.

Nu havde skolen fået den størrelse, den har i dag, selv om der senere er tilføjet bl.a. en ny gymnastiksal. I 1960’erne var der igen pladsproblemer, som blev løst ved opførelsen af den helt nye Skolen ved Vierdiget.

Dragør Skole, 2020. Foto: Torben Stender.


Fordyb dig i historien:

Læs mere om skolens historie her.

Se hvordan Dragør Skole bød sine elever og forældre med denne pjece fra 1955.

Se billeder fra Dragør Skole på Arkiv.dk

Du kan læse om Dragør Skoles lange historie i bogen, der blev udgivet i anledning af skolens 250-års jubilæum. Bogen kan lånes på bibliotekerne.

Scroll to Top