Store Maglebys Skole

Lærer Oluf Nøsted i klasseværelset, ca. 1910.
Lærer Oluf Nøsted i klasseværelset, ca. 1910.

Den første optegnelse om en skole i Store Magleby er fra 1652 og findes i sognets kirkebog.

I 1742 var der skole på Kirkevej 6 i den senere graverbolig. Bygningen var skole i næsten 200 år.

Store Maglebys første skole, som var nærmeste nabo til kirkegården. Foto 1910.

Store Maglebys skoler har dog også ligget andre steder. På hjørnet af Hovedgaden og Skolegade inde i landsbyen var der en småbørnsskole. Huset hedder stadig “Skolebo”.

Efter 1900 blev der oprettet et anneksskole på Store Magleby Fælled.

I 1920’erne havde man efterhånden mange lokaler rundt i byen, hvor der blev holdt skole, og da børnetallet samtidig steg, besluttede man at opføre en ny skole.

Man valgte arkitekt og bygningsinspektør Kaj Grøning til opgaven. Han tegnede den gulstensbygning ud mod Kirkevej, som i dag kaldes “den gamle skole”. Der blev senere tilføjet en mur ud mod vejen og lavet parkeringspladser.

Store Magleby Skole i 1980’erne. Foto: Dirch Jansen.

Med opførelsen af den nye skolebygning, blev den gamle skole ved siden af kirken overflødig, og her fik førstelærer Nørsted i 1927 æresbolig.

Denne nye skole indeholdt klasselokaler (endda ét mere end nødvednigt), en gymnastiksal, sløjdtlokale og en embedsbolig.

I 1958 gik skolen fra at være landsbyordnet til at blive købstadsskole, hvorved skolelederen nu kunne kalde sig skoleinspektør.

I den periode blev der udstykket meget omkring Store Magleby og byen voksede hurtigt. Det gjorde elevtallet også og efter 15 år fik den Kaj Grøning søn, Paul Grøning, der også var arkitekt, opgaven med at udvide skolen samtidig med at han fars gamle skole blev bevaret.

Der er senere bygget yderligere til med flere faglokaler og en multisal.

Store Magleby Skole set fra Kirkevej. Foto af Jørgen D. Petersen, 2008.

Læs videre

Se en oversigtsartikel om skolevæsenets historie i Dragør og Store Magleby

Læs Dirch Jansens beretning om Store Maglebys tidligste skolevæsen.

Læs om Store Maglebys første skolelærere i bogen Degnene i Hollænderbyen.

Se et eksempel på en undervisningsplan fra Store Magleby Skoles afdeling på fælleden i 1902 og en tilsvarende fra 1931

Læs om landsbyens skolehistorie i bogen Store Magleby Skole 1927-1977

Se en beretning om skoleforholdene efter 1927 her.

Læs om byens skole for de mindste børn i Skolegade.

Se billeder fra Store Maglebys skoler på Arkiv.dk

Scroll to Top