Fliser

Uden for Sønderjylland er Dra­gør den by i Danmark, hvor der er bevaret flest hollandske fli­ser.

De er bragt hertil i 1700- og 1800 tallet gennem den omfatten­de skibsfart, der var mellem Dra­gør, det nordtyske område og Hol­land.

Mærkeligt nok ser man ikke fliser fremstillet i England her­ude, for de engelske værksteder havde i samme periode en stor produktion af fliser meget lig de hollandske.

I Dragør er der fliser fra næsten alle de kendte hollandske byer med fliseproduktion, og især kan bibelfliserne og landskabs fliserne være af den fineste kvalitet.

I bogen “Hollandske fliser”, skre­vet af Svend Jans, udgivet i 1978, kan man se flere billeder fra dra­gørhjem, hvor det er lykkedes at bevare fliserne i køkken og stue eller finde en meningsfuld anven­delse et andet sted i huset.

(Ovenstående er uddrag af artikel i “Beboer-bladet”, udgivet af Beboerforeningen for Dragør gamle by, 1982, nr. 3)


Fordyb dig i historien:

Læs mere i bøgerne:

Svend Jans: Hollandske fliser : en undersøgelse af 6500 enkeltfliser på Amager. 1978.

Trine Froberg Mortensen: Hollandske fliser på Amager : flisesamlingerne på Amagermuseet og Dragør Museum. 2004.

Se billeder af fliser i Dragør på Arkiv.dk


Scroll to Top