Missionshuset

I marts 1875 oplevede Dragør en religiøs vækkelse, som fik afgørende betydning for byens videre udvikling.

Det skete, da den 21-årige frimissionær Peter Blomberg kom til byen. Hans store betydning gør sig især gældende ved, at det er ham der – allerede kort tid efter sin ankomst – fremfører tanken om, at der burde bygges en kirke i byen. Den stod færdig i 1885.

Peter Blomberg

I midten af 1890’erne var den bygning, hvor kredsen omkring missionær Blomberg mødtes, i en så dårlig forfatning, at man var nødsaget til at finde andre lokaler til de kristelige aktiviteter. Derved opstod tanken om at bygge et missionshus.

Og i begyndelsen af 1896 nedsattes en ny komité til at forestå pengeindsamling og projektering.

Den må have arbejdet hurtigt og effektivt, idet huset stod færdigt og blev taget i brug 1. december 1897 ved en større indvielsesfest.

Missionshuset blev meget hurtigt rammen om en vidt forgrenet mødevirksomhed og adskillige foreningsaktiviteter, som også omfattede de yngre generationer. I mangel af egnede lokaler i tilknytning til Dragør Kirke, blev netop missionshuset gennem generationer hjemsted for kirkens menighedsliv.

Med indretningen af sognegården på kirkens grund i 1988 flyttedes alle aktiviteter dertil. Huset blev i 1996 solgt til private, hvorefter der blev indrettet klinik for fysioterapi og fitnesscenter i huset.

Fordyb dig i historien:

Læs mere i Lis Thavlovs artikel om Dragør Missionshus

Se uddrag af Peter Blombergs erindringer

Læs Peter Blombergs artikel om starten på missionsarbejdet i Dragør: Morgensol genlys i kvæld (1926)

Læs Cornelius Adrian Petersen erindring om Blomberg

Se billeder af missionshuset på Arkiv.dk