Lodsstræde

Lodsstræde hed tidligere Lille Fiolstræde.

De nordlige huse har rod ned i 1600-tallet. Strædets sydøstlige del har været domineret af det store haveareal, som strakte sig mellem Strandstræde og Lodsstræde.

Måske har adgangsforholdene til de sydlige huse af denne grund været besværliggjort, for det er i dag ikke muligt at klarlægge, hvor langt mod vest disse haver har strakt sig.

Scroll to Top