Toldvæsen

I Dragør har der været toldsted i hvert fald fra begyndelsen af 1800-tallet.

Toldboden var i karantænebygningen på havnen (Strandlinien 3). Her var der både vejerbod og toldpakhus.

Tolderen havde oprindeligt bolig på ejendommen Elisenborg vest for byen, men flyttede i midten af 1800-til et nyopført hus på Kongevejen 11.

Fordyb dig i historien:

Læs Herman Andersens artikel fra 1915 om Dragør Toldsted her. Artiklen er en let bearbejdet udgave af forfatterens bidrag til bogen “Kjøbenhavns toldbod fra de ældste tider og indtil vore dage” af Herman Andersen (1915).

Læs om toldere og smuglere i Chr. Nicolaisens bog “Amagers Historie” (1907-1915) her.

Se to uddrag af arkivalierne fra Dragør toldssted:
Uddrag fra Dragør toldbog 1731
Afskrift af Dragør toldbog 1761

 

Scroll to Top