Postmester og lokalhistoriker

Christen Nicolaisen var født i 1857 i Thy og kom til Dragør 1884 som postekspeditør og telegrafbestyrer.

Hurtigt kom han ind i byens liv og engagerede sig f.eks. i foreningen Dragørs Fremme, som han var med til at stifte. Mest kendt er han i dag nok for det store værk ”Amagers historie”, som han udgav i årene 1907 til 1915. Bogen er stadig en væsentlig kilde for øens lokalhistoriske skribenter.

I Dragør har Nicolaisen sat sig varige spor i mange af byens gadenavne. I 1930’erne skulle de gamle navne – som mest var kopieret af tilsvarende københavnske – erstattes af andre, og kommunen bad Chr. Nicolaisen komme med forslag. Det er derfor hans idé, at gaderne i den gamle by f.eks. hedder Skipperstræde, Lodsstræde, Bymandsgade osv.

Nicolaisen boede det meste af sin tid i Dragør i en villa på Stationsvej 8. Her lå såvel posthuset som telegraf- og telefoncentralen. Da han flyttede fra byen i 1934, blev den overtaget af datteren og svigersønnen, Else og Osvald Arnbo. Chr. Nicolaisen døde i 1944.

Foruden sit hverv ved postvæsenet var Nicolaisen også i en periode redaktør for Amagerbladet, og da avisen i 1974 markerede sit 100 års jubilæum, fik man den idé at hædre øens første lokalhistorier.

Derfor fik man opsat en mindetavle på hjemmet i Dragør. Tavlen sidder i dag på den private ejendom, men kan ses fra vejen.