Postmester og lokalhistoriker

Christen Nicolaisen var født i 1857 i Thy og kom til Dragør 1884 som postekspeditør og telegrafbestyrer.

Hurtigt kom han ind i byens liv og engagerede sig f.eks. i foreningen Dragørs Fremme, som han var med til at stifte. Mest kendt er han i dag nok for det store værk ”Amagers historie”, som han udgav i årene 1907 til 1915. Bogen er stadig en væsentlig kilde for øens lokalhistoriske skribenter.

I Dragør har Nicolaisen sat sig varige spor i mange af byens gadenavne. I 1930’erne skulle de gamle navne – som mest var kopieret af tilsvarende københavnske – erstattes af andre, og kommunen bad Chr. Nicolaisen komme med forslag. Det er derfor hans idé, at gaderne i den gamle by f.eks. hedder Skipperstræde, Lodsstræde, Bymandsgade osv.

Nicolaisen boede det meste af sin tid i Dragør i en villa på Stationsvej 8. Her lå såvel posthuset som telegraf- og telefoncentralen. Da han flyttede fra byen i 1934, blev den overtaget af datteren og svigersønnen, Else og Osvald Arnbo. Chr. Nicolaisen døde i 1944. Han ligger begravet på Assistens Kirkegård i København.

Foruden sit hverv ved postvæsenet var Nicolaisen også i en periode redaktør for Amagerbladet, og da avisen i 1974 markerede sit 100-års jubilæum, fik man den idé at hædre øens første lokalhistorier.

Derfor fik man opsat en mindetavle på hjemmet i Dragør. Tavlen sidder i dag på den private ejendom, men kan ses fra vejen.

Da Amagerbladet havde jubilæum, foreslog bladet, at Stationsvej skulle opkaldes efter Chr. Nicolaisen. Men det afviste byplanudvalget, idet man ikke ville navngive veje efter personer – uagtet at byen havde veje opkaldt efter nogle af de mænd, der sammen med Nicolaisen stiftede Dragørs Fremme, f.eks. F. J. Madsen, E. C. Hammer og Vilhelm Wieder.

Fordyb dig i historien:

Se billeder af Christen Nicolaisen på Arkiv.dk

Læs Christen Nicolaisens artikel om Dragør i middelalderen

Læs Christen Nicolaisens oplæg til stiftelsen af foreningen Dragørs Fremme

Læs Christen Nicolaisens artikel om skippertiden i Dragør

Læs Christen Nicolaisen artikel om Dragør gennem 500 år

Scroll to Top