Saltholm

Saltholm har siden 1500-tallet været brugt af bønderne i Store Magleby, som havde rettigheder til at sende kreaturerne på græs på øen i Øresund.

Senere har Saltholm fungeret som “sommerferieø” for Dragør-gæssene.

Saltholm er i dag en del af Tårnby Kommune, og historiske oplysninger om øen skal derfor primært findes i Tårnby Stads- og Lokalarkiv.