Saltholm

Saltholm har siden 1500-tallet været brugt af bønderne i Store Magleby, som havde rettigheder til at sende kreaturerne på græs på øen i Øresund.

Senere har Saltholm fungeret som “sommerferieø” for Dragør-gæssene.

Saltholm er i dag en del af Tårnby Kommune, og historiske oplysninger om øen skal derfor primært findes i Tårnby Stads- og Lokalarkiv.


Se Svend Jans’ tidslinje over vigtige begivenheder i Saltholms historie.

Læs Martha Zimling Mikkelsens erindringer fra Saltholm fra DLF-Nyt, 2003, nr. 2.

Hent en artikel om Saltholm i billedkunsten og om maleren Johannes Gerhardt på Saltholm.

Scroll to Top