Skipperhuse


Husene i Dragørs gamle bydel er hovedsageligt opført fra slutningen af 1700-tallet og frem til omkring 1830. De er alle kendetegnet ved stor enkelhed og mangel på ydre pynt.

Blandt de huse, der rejstes i denne periode, er der en gruppe på 13, der klart skiller sig ud – ved deres størrelse og byggemåde, men også ved deres smukke proportioner og et vist patricierpræg.

Det er de såkaldte “skipperhuse”, der for nogles vedkommende kan tilskrives en bestemt bygmester, J. H. Blichmann, som kom til byen i 1775 og virkede her til sin død i 1815.


Du kan læse mere om Blichmanns bygninger i Gunvor Petersens artikel: Skipperhusene i Dragør

Scroll to Top