Oversvømmelser

Dragør Kommune har en lang kystlinje og har gennem årene ofte været ramt af oversvømmelser.

Tidligt har man forsøgt at sikre sig mod vandet, ved at bygge diger. Vierdiget på Store Maglebys marker, er nok først og fremmest bygget for at holde kreaturer ude fra de dyrkede marker, men har også holdt vandet på afstand.

Ved havnen i Dragør kan man stadig se resterne af det gamle tangdige, som beskyttede husene inde i byen.
.

Stormflodskatastrofen 1872

Den største – men også den værste – oversvømmelse, som der findes beretning om, var i 1872. Et heftigt stormvejr pressede den 13. november store vandmasser fra Østersøen ind i Øresund.

Dragørlodsen Jens Theis Theisen har berettet om denne begivenhed. Han fortæller, at vandet steg 5-6 fod, det vil sige omkring 1.70 m. Alt på havnen stod under vand. Der var totalt kaos. Det flød med knækkede master, brækkede pæle, årer, bundbrædder og hvad der ellers lå løst på havnepladsen. I flere af Dragørs gader kunne man sejle med robåd.

Ude på sydenden af Amager var det også galt. På fælleden stod vandet næsten helt op til Store Magleby landsby. Gårdejer Dirch Jansen fra “Hollandsminde” har berettet, at han, hans far og hans broder besluttede sig for at køre ud sydpå for at se, om de kunne være til hjælp nogen steder. De kørte ud ad Fælledvej, og hos mælkeforpagter Nielsen, stod alt under vand.

De råbte på ejendommens beboere og fandt dem siddende oppe under taget i stalden, og vandet stod op under bugen på køerne.

Andre steder i landet gik det dog værre til – især på Lolland, Falster og Bornholm. Næste dag, da stormen og vandet havde lagt sig, stod mere end hundrede skibe oppe på land mellem Amager og Møn. Der blev senere foranstaltet en stor indsamling til de vandlidte.

Oversvømmelse om turistattraktion

Under en storm i julen 1902 stod vandet helt op til kroen i Dragør, og ude på Store Magleby Fælled var vandmasserne blevet presset ind bag digerne, hvor de blev stående. Nogle dage efter måtte man lave et digebrud for at slippe af med dem igen.

I januar 1914 var der igen store oversvømmelser. Vandet gik næsten op til Elisenborg, og mange gader stod under vand. Fra villaer omkring Badehotellet ved Drogdensvej og Rønne Alle måtte beboerne bæres bort. Avisen kunne berette om en gammel enke, som måtte klatre over et plankeværk for at komme ind i sit hus.

Hele den sydlige ende af Amager og en del af Kongelunden var oversvømmet. Det værste var, at det satte ind med stærk frost, så disse store vandflader hurtigt blev forvandlet til ismarker – til stor glæde for den skøjteløbende ungdom. Disse usædvanlige forhold lokkede den følgende søndag mange københavnere herud. Også kongefamilien var blandt de nysgerrige.

Avisen opfordrede i øvrigt kommunen til at uddele nogle tønder kul, så folk kunne få tørret deres huse igennem og derved undgå sygdomme og det, der var værre.

Vand i kælderen

I begyndelsen af februar 1934 blæste en orkanagtig storm fra nordvest, som sendte store vandmasser ud i Østersøen. 9. februar skulle disse vandmasser tilbage igen med en voldsomhed, som gav store oversvømmelser på Amager. Igen var mange gader og veje under vand.

En beboer på Drogdensvej har berettet om det syn, der mødte ham nede i kælderen. Hans cykel stod i vand til sadlen og kufferter flød rundt. Husets koksbunke lå spredt omkring i vandet. En samling af hans og hans hustrus kærestebreve sejlede rundt og blev aldrig til kærestebreve mere.

I nyere tid har det været galt i oktober 1956, oktober 1967 og i november 1981, hvor vandstanden dog kun var 1,20 m over daglig vande.

Artiklen herover er skrevet af Birte Hjorth og blev oprindeligt trykt i Dragør Nyt 10. december 1986 og er er desuden blevet udgivet i bogen “Brikker til et Dragør-puslespil” (1990).


Fordyb dig i historien:

Læs Dirch Jansens beretning om stormfloden 1872

Læs dragørlodsen Jens Theisens beretning om stormfloden 1872 (bragt i Dragør Nyt 26.1.1983)

Læs Bertel Pedersens beretning om julestormen 1902

Se billeder af oversvømmelser gennem tiden på Arkiv.dk

Læs også om den store stormflod i 1872 i bogen “Stormfloden den 13. november 1872”. Bogen kan lånes på bibliotekerne.

Scroll to Top