Store Magleby gadekær

Store Magleby er én af Danmarks største landsbyer og havde i 1600-tallet omkring 100 gårde. De lå i lange rækker langs Hovedgaden og Kinkelgade. På østsiden lå der endda to rækker gårde udenpå hinanden.

Hovedgaderne omkransede et stort, åbent areal i midten af landsbyen. På byens særlige nederlandske sprog kaldtes det for te groente – altså grønningen.

Her lå gadekæret, mens også byens to smedjer samt nogle mindre huse. På grønningen kunne kreaturerne samles om natten.

Gadekæret kaldtes også for ”vælen”, som er det nederlandske ord for dam. Gadekæret fungerede også som branddam og på den ene side af dammen stod en pumpe, hvor vogne kunne køre ind under, når de skulle hente vand – f.eks .til at slukke en ildebrand.

Det blev nødvendigt i begyndelsen af 1800-tallet, hvor to brande raserede store dele af byen. En del af de nedbrændte gårde blev genopført ude på byen marker, og dermed opstod der ”huller” i rækken af huse langs gaderne. Disse åbne arealer, hvor man har udsigt til de åbne land, ses stadig flere steder, f.eks. på vestsiden af gadekæret.

Landsbyens sprøjtehus ligger stadig ved siden af den store, røde bygning nord for gadekæret. Flere steder i byen hænger der endnu brandstiger udenpå husene.

Scroll to Top