Englandskrigene 1807-1814

For 200 år siden var Dragør i krig. Ude i Europa var den franske kejser Napoleon og det mægtige England modstandere, og alle andre lande måtte vælge én af dem som alliancepartner.

Danmark holdt sig dog neutralt, men blev alligevel tvunget til at aflevere hele vores krigsflåde til englænderne. Det skete i forbindelse med belejringen af København i 1807, hvor også Dragør kom til at mærke krigens realiteter på tæt hold.

Kirkebogen for 1807 fortæller: “Blev skudt med en 18 punds Kanon Kugle, som en engelsk Krigsfregat ved et Angreb paa Dragøe bye gjorte den 31 August imellem Kl. 12 til 1 om Morgenen. Han var blevet sit syn berøvet i Kopperne, havde selv øvet sig i at giore Humle og lappe Skoe, han stod i Stuen ved Sengen, da Kuglen kom, og slog ham Bagdelen at Hovedet i Stykker.”

På hjørnet af Engvej og Kastanie Allé ligger huset Elisenborg og i dens østlige gavl, på den længe, der vender ud mod Kastanie Allé, sidder indmuret en kanonkugle fra det dramatiske angreb.

For yderligere at beskytte indsejlingen til landets vigtigste havn, København, blev der omkring Dragør anlagt nogle skanser, som blev bemandet og forsynet med kanoner. Batteriet lige syd for Dragør by er én af disse skanser.

Mange af de danske flådefartøjer blev sænket eller brændt af. Gæve søfolk forsøgte at bjerge nogle af skibene, og det kostede i januar 1808 seks mænd fra Dragør livet.

Uden en krigsflåde kunne Danmark ikke forsvare sig til søs, men i mangel af bedre, udrustede man et antal robåde med små kanoner, så man i det mindste kunne yde modstand, hvis man blev angrebet.

Flere af disse kanonbåde – eller roflotillen, som de blev kaldt – lå i Dragør, og én af deres vigtigste opgaver var at sikre at forsyninger til København kunne nå sikkert frem ad søvejen. Det gjaldt ikke mindst transport af brænde, som i mange tilfælde skete på skibe, der var hjemhørende i Dragør.

Den første roflotille kom til Dragør i forsommeren 1808 under kommando af kommandørkaptajn J.C. Krieger. Dens store mandskab skulle indkvarteres og bespises, og da man ikke kunne bruge åben ild på bådene, blev der indrettet et kogehus på Nordre mole. Det er huset, der endnu i dag ligger lige overfor Strandhotellet.

Kanonbådene var effektive mod de britiske Østersø-konvojer, som passerede igennem Øresund. Der var flere sammenstød hvori Dragør-mænd var indblandet.

På Nordre Mole står et minde om den kamp, som bådene fra roflotillen kom ud i den 20. oktober 1808. Et britisk linieskib, Africa¸ var på vej fra Karlskrona, og skulle eskortere et stort antal handelsskibe op gennem Sundet.

Under ledelse af kommandørkaptajn J. C. Kriger, iværksatte 25 både fra roflotillen et større angreb, som var rettet mod Africa, der lå i Flinterenden.

Africa måtte flygte tilbage Karlskrona i meget beskadiget tilstand, og der var mange omkomne og sårede ombord.

På dansk side var der også tab. 25 søfolk omkom og flere blev såret under kampen. På Store Magleby Kirkegård står et mindesmærke for de faldne, og der holdes endnu hvert år en mindehøjtidelighed på årsdagen for søslaget.


Fordyb dig i historien:

Læs Harry Kaas artikel fra Amagerbladet 1967: På kanoner og blanke dukater

Læs om batteriet fra 1807 syd for Dragør.

Læs om den engelske kanon på Dragør Havn

Se Teksten til skilt ved ankeret på Nordre Mole

Scroll to Top