Grænsevænget

 

Grænsevænget. Foto: Henning Sørensen.

Grænsevænget har sit navn fordi vejens bebyggelse ligger op til grænsen mellem Store Magleby og Dragør kommuner, der først ved kommunesammenlægningen i 1974 blev til den nuværende.

Kommunegrænsen gik dog ikke i selve vejbanen, men i den østlige kant af grundene, der blev udstykket i 1950’erne.

Skråt overfor Grænsevænget (på sydsiden af Kirkevej) ligger en villa med navnet Grænsen (se Østerled 1).