Milepæle

½-milepælen på Amager Landevej.
½-milepælen på Amager Landevej.

Omkring 1690 blev de danske hovedveje opmålt, og der blev opstillet pæle af sten langs vejene, med angivelse af, hvor mange mil der var til den nærmeste by.

På Amager blev vejene dog først opmålt 100 år senere, da øens hovedvej, Amager Landevej, var blevet anlagt.

Ved landevejen blev der opstillet tre milepæle, der markerede ½ mil, 1. mil og 1½ mil fra København. ½-milepælen står ved Skelgårdsvej tæt på grænsen mellem Tårnby og Københavns kommuner. 1½-milspælen står på Kongevejen i Dragør.

To af pælene er hugget af norsk marmor, mens den tredje er i bornholmsk sandsten. Marmor-pælene er der kun bevaret ca. 10 af i Danmark.

Milepælen på den gamle del af Amager Landevej nord for Store Magleby. Ca. 1915.
Milepælen på den gamle del af Amager Landevej nord for Store Magleby. Ca. 1915.

Milepælen ved Store Magleby

Pælen ved Store Magleby markerer 1 mil fra København, men afstanden gælder tidligere tiders vejforløb.

Pælen stod ved den gamle Amager Landevej, lige nord for Store Magleby landsby. Ved siden af pælen lå en gård, der havde navnet Milegården.

På pælen står kong Christian den 7.s navnetræk, fordi den blev opstillet i hans regeringsperiode.

Milepælen blev restaureret i 1961. Materialet pælen er fremstillet af, nævnes af Nationalmuseet i forbindelse med restaureringen som Gjellebækmarmor.

På grund af udvidelsen af lufthavnen, og lukningen af landevejen, blev pælen flyttet i slutningen af 1950’erne. I første omgang kom den til at stå i Amagermuseets gård, men blev senere anbragt indenfor lufthavnens område.

Her stod den i et aflukket område, hvor man i en årrække mente at den kommende motorvej til Sverige ville blive anlagt. Det blev den imidlertid ikke, og i 1974 fik pælen sin nuværende placering ved Englandsvej, tæt på skellet mellem Dragør og Tårnby kommuner.

Det var tanken, at den skulle stå ved en planlagt rasteplads ved vejen, men denne plads blev aldrig anlagt.

Milepælen ved Englandsvej. Foto 1974.
Milepælen ved Englandsvej. Foto 1974.

Milepælen i Dragør
På Kongevejen ved Badstuevælen i Dragør står en milepæl, der markerer afstanden på 1½ mil (dvs. lidt over 11 km) fra Amagerport på Christianshavn.

På grund af lukningen af Amager Landevej og forlægningen af vejen vest om lufthavnen, passer afstandsangivelsen nu ikke længere.

Milepælen er formentlig opstillet lige efter, at Kongevejen blev brolagt omkring 1790.

På pælen står kong Christian den 7.s navnetræk, fordi den blev opstillet i hans regeringsperiode.

Pælen er hugget i norsk marmor, som blev hentet i København fra et lager af marmor, som skulle bruges til bygningen af Marmorkirken.


Fordyb dig i historien

Se billeder af Dragørs milepæle på Arkiv.dk

Læs Finn Askgaards artikel om milepælene.

I bogen Gamle danske milepæle kan du læse meget mere om pælenes historie. Bogen er udgivet i 1990 og kan lånes gennem bibliotekerne.

Scroll to Top