Lundevej

Efter brandene i Store Magleby i 1809 og 1821, som lagde en stor del af byen i aske, genopførtes en del af de nedbrændte gårde ude på landsbyens marker. Én af disse gårde var Lundegård, hvis stuehus stadig ligger for enden af vejen Lundeager.

Flere gårde fik jord i området, hvor bl.a. Rytterager og Ulspilsager ligger i dag, og selv om de ikke flyttede ud ligesom Lundegård, var der behov for en forbindelsesvej til markerne.

Dermed opstod Lundevej, som allerede havde sit navn dengang. Den nævnes i en plan for omfordelingen af Store Maglebys jorder i 1809.

Den gamle markvej, der også i 1700-tallet var gået herud, blev nu rettet ud og fik et forløb, der svarer til Lundevej og Lundestien i dag.

 

Lundegård

Lundegård fik sit navn efter den nærliggende Dragør Lund, som tidligere var en væsentlig større skov end den er i dag. Gården er udflyttet fra Store Magleby i 1809. Ejeren hed dengang Sven Andersen Buur.

Omkring 1900 byggede Peter Hendrik Crillesen det nuværende stuehus. Hans enke, Trein, drev gården indtil 1951.

Herefter blev gården købt af Grethe og Edvard Jansen, der drev landbruget indtil begyndelsen af 1970’erne, hvor jorden blev udstykket til boligbyggeri.

Gårdens længer blev nedrevet omkring 1972. Adressen er i dag Lundeager 28.

Maleren Julius Exner skildrede gården i et maleri (herunder), der formentlig er fra 1860’erne.

 

Scroll til toppen