Prins Knuds Dæmning

Dragørfortet er anlagt på en kunstig ø et lille stykke udenfor Dragør.

Dæmningen dertil er opkaldt efter kong Christian den 10.’s søn, Knud, der havde titel af arveprins. I navngivningen har man forkortet denne titel.

Prinsen var fra 1939 chef på Dragør Fort, til tyskerne overtog kommandoen i maj 1940. Efter besættelsen overtog Prins Knud igen Dragør- og Kongelundsfortet i nogle få år

Dragør Fort blev opført i årene lige før 1. Verdenskrig cirka 300 m fra den daværende kystlinje. Det var kampklart i januar 1915.

Den smalle træbro, der også permanent senere forbandt fortet med land blev kaldt ‘Kongens Bro’. Broen var kun beregnet til fodgænger- og cykeltrafik.

I 1953 anlagdes den nuværende dæmning. Årsagen var bl.a., at der skulle føres en kloakledning ud til fortet.

Allerede på indvielsesdagen havde man opsat et skilt, der forkyndte, at vejens navn var ‘Prins Knuds Dæmning’.

Scroll to Top