Nørregade

Så længe der har eksisteret gadenavne i Dragør, har Nørregade haft dette navn.

Gaden  –  især den nordlige side – er meget gammel. Den har formodentlig rødder langt ned i 1600-tallet, og måske er den den oprindelige indfaldsvej til byen, når man kom nordfra  –  for eksempel fra København.

Med hensyn til husene på den nordlige side er det vanskeligt at placere beboerne fra 1700-tallets første årtier på de rigtige adresser, da slægtslinierne  –  især for husene nr. 8, 10 og 12  –  afbrydes og nye familier bosætter sig.

Scroll to Top