Lodstårnet

Lodstårnet i Dragør. Foto muligvis omkring opførelsen i 1912. Ukendt fotograf.
Lodstårnet i Dragør. Foto muligvis omkring opførelsen i 1912. Ukendt fotograf.

Dragør Lodseris bygning på havnen er formentlig opført i 1820’erne.

Den var fra starten forsynet med en buegang i form af et halvtag på piller. Herfra kunne der holdes udkig, og lodserne kunne med kikkerter se, om der var skibe der ønskede lodsassistance.

Endvidere var der på bygningen tag et udkigstårn og i den østlige gavl og i taget var der mod syd en lille kvist med en vindue, hvorfra der også kunne holdes udkig.

Det oprindelige udkigstårn som tagrytter på lodsbygningens tag. Desuden havde det lille tagvindue til højre en lem over ruden, hvor der kunne placeres en kikkert.
Det oprindelige udkigstårn som tagrytter på lodsbygningens tag. Desuden havde det lille tagvindue til højre en lem over ruden, hvor der kunne placeres en kikkert.

Med opførelsen af Dragørfort i årene 1910-12, blev udsigten til Drogden Rende mod syd dækket af bygningsværket. Derfor fik man i 1912 bygget et 15 meter højt udkigstårn af træ, så man derfra kunne se henover fortet.

I 1950’erne var lodseriet gået over til at bruge radiokommunikation i stedet for visuelt at holde øje med skibsfarten.

Desuden havde man telefonforbindelse med Drogden Fyr og Lynetten. Dermed blev lodstårnet overflødigt, og man planlagde at fjerne tårnet, som var i dårlig stand.

Imidlertid tog en kreds af Dragør-borgere initiativ til at få tårnet bevaret som et vartegn for byen. De nedsatte en komité, og det lykkedes at indsamle kr. 18.500, som rakte til at sætte lodstårnet i stand.

Lodstårnskomiteen 1960. Fra venstre: Ole Palm Petersen, Wulf Hansen, Gerd Jans, August Holm, Einar Rasmussen, Jens Theilgaard, Gunnar Haastrup Vig, Henrik Petersen og Herman Riber, Foto: Svend Jans.
Lodstårnskomiteen 1960. Fra venstre: Ole Palm Petersen, Wulf Hansen, Gerd Jans, August Holm, Einar Rasmussen, Jens Theilgaard, Gunnar Haastrup Vig, Henrik Petersen og Herman Riber, Foto: Svend Jans.

Bidragene kom fra mange sider, og strakte sig fra to eller frem kroner fra private beboere, til flere hundrede kroner fra foreninger og erhvervsdrivende.

En indsamlingsfest og et lotteri bidrog også til at skaffe penge til formålet. Tuborgfondet gav 5.000 kroner og et anonymt bidrag på 3.000 kroner, der blot var mærker ”Arnold”, viste sig at komme fra rederiet A. P. Møller.

I slutningen af 1959 nåede indsamlingen op på 18.000 kroner, og så var det sikkert, at tårnet kunne restaureres – og bevares.

Den 19. august 1960 overdrog komitéen det nyrestaurerede tårn til Dragør Kommune med en klausul om, at lodstårnet i de næste 50 år skulle vedligeholdes af kommunen. Komiteen blev herefter opløst.

I 1983 sørgede man for, at halvtaget foran tårnet blev udvidet, så ”havnens faste stok”, kunne sidde i tørvejr.

Lodstårnet blev fredet i 1987.

Lodstårnet 2014.
Lodstårnet 2014.

Fordyb dig i historien

Se flere billeder af lodstårnet på Arkiv.dk

Se en konstruktionstegning af lodstårnet fra ca. 1960.

Læs om den politiske bevægelse, der startede med kampen for at bevare lodstårnet.

Se en lodseddel fra lotteriet, som var med til at skaffe penge til at bevare tårnet.

Scroll to Top