Ankeret fra Englandskrigen

Mindestenen i det lille haveanlæg ved Dragør Sejlklub på Dragør Havns nordr mole, er rejst som erindring om den glorværdige kamp 20. oktober 1808, hvor 12 danske kanonbåde havde held med at uskadeliggøre det engelske linieskib Africa.

Danmark var i krig med England i disse år. I begyndelsen af september 1807 havde englænderne udsat København for et kraftigt bombardement.

Også i Dragør oplevede man lidt af krigens gru, idet byen også blev beskudt fra engelske orlogsfartøjer. En enkelt beboer mistede endog livet, ellers faldt der en række kanonkugler forskellige steder i byen.

Det hele endte med at englænderne fik udleveret den danske flåde. For at råde bod på dette ufattelige tab, satsede man derefter på at bygge de såkaldte kanonbåde, som var hurtige at fremstille og som forsynet med to forholdsvis kraftige kanoner kunne forvolde en del skade på de store engelske orlogsskibe.

Kanonrøret, som ligger i anlægget, indgik faktisk i kamphandlingen i 1808. Om det forvoldte skade på Africa vides ikke, for den eksploderede under kampen og fem matroser mistede livet.

Ankeret har i sig selv ikke noget med den begivenhed at gøre – det stammer fra et svensk skib og er fisket op i Køge Bugt.

Både kanonrør og anker stod indtil slutningen af 1940’erne i anlægget ved Elisenborg.

Se flere billeder af ankeret og kanonen på Arkiv.dk

Scroll to Top