Hartkornsvej

Hartkorn er en betegnelse for de hårde kornsorter, rug og byg.

Navnet er dog mest brugt som måleenhed for jordens kvalitet, så hartkorn er et mål for, hvor meget korn man kan dyrke pr. arealenhed.

Gennem tiden er ordet også brugt i forbindelse med ejerskab til landbrugsjord, og bønderne i Store Magleby kaldte sig selv for “hartkornsejere”.

Det er formentlig i den betydning, vejnavnet skal ses. Hartkornsvej er anlagt henover de marker, som Store Magleby-bønderne tidligere dyrkede.

Hartkornsvej blev stamvejen i de boligkvarterer, som Store Magleby Kommune udlagde jord til i begyndelsen af 1970’erne.

Scroll to Top