Slottet

Slottet er i dag betegnelsen for den lille gade, der i forlængelse af Magstræde løber mellem Kongevejen og Toldergade ved Kongevejen 22.

Navnet kan skyldes, at der her i 1500-tallet lå et hus, der måske tilhørte slotsskriver i København, Peder Villatssen.

Han fik i 1530 et brev, der gav ham retten dels til dette hus, dels til Grøbrødre Klosters Kirke i København. Det vides dog ikke, om betegnelsen kan henføres hertil.

Den lille gade ligger på en forhøjning, og det fortælles, at kraturer på vej til udskibning i havnen holdt pause her, og at den lille bakke er opstået af deres efterladenskaber.

I dag ligger der kun et enkelt hus på Slottet, nemlig Kongevejen 22.

Scroll to Top