Drogden Fyr

I 1837 blev der udlagt et fyrskib på Quartus Grund ved den sydlige indsejling til Drogden Rende.

På den tid passerede omkring 20.000 skibe gennem renden hvert år.

Fyrskibets lys gjorde det muligt at sejle gennem Øresund om natten.

På fyrskibet blev der oprettet en station for Dragørs lodser, så de var tæt på de skibe, der havde brug for lodsassistance.

I 1920’erne blev renden uddybet og antallet af gennemsejlende skibe steg. Derfor erstattede man i 1937 fyrskibet med et fast fyr, der stod på en betonsokkel støbt på havbunden.

Der er stadig personale på Drogden Fyr, men deres opgave er at overvåge skibsfarten – fyrets lampe tændes og slukkes automatisk.


Forbyd dig i historien:

Læs Birthe Hjorth artikel om fyret: Fra Blus til Fyr

Læs Aage Relster beretning om livet på Drogden Fyr (1981)

Læs mere om fyr og fyrvæsen omkring Dragør

Se billeder af fyret og fyrskibet på Arkiv.dk

Scroll to Top