Neels Torv

Torvet har først i nyere tid fået navn.

Oprindeligt har det blot været en vejgaffel, og ved torvet lå der i middelalderen formentlig en kirke eller et kapel, der tilhørte Gråbrødre Kloster i København.

Tidligere lå der en gård – Kongevejsgården – hvor Kongevejen deler sig, og har to vejforløb ned mod havnen. Den var ét af de to landbrug i Dragør.

Hvem var Neel?
Gården var i 1570’erne ejet af en kvinde, Neel, der også blev kaldt for Neel den Stærke.

Neel er ét af Dragørs karakteristiske navne, som har sin oprindelse hos de hollandske bønder, der kom til Amager i 1500-tallet.

Neel var formentlig født i Holland og kommet til Amager som en lille pige, Hun var i 1574 enke og overdrog Kongevejsgården til sin svigersøn. Hun og hendes familie var den første af en lang række nederlandske ejere af Kongevejsgården og Dragørgård.

Hun var som lille pige kommet til Amager sammen med sin familie. I alt flyttede 24 hollandske familier hertil, og de fleste bosatte sig i Store Magleby. Men et par af dem flyttede ind i Dragør, som dengang kun havde ganske få indbyggere.

De hollandske bønder var specialiserede i at dyrke grøntsager. København var blevet landets hovedstad, dens befolkning voksede, og der var brug for mad.

Amager blev Københavns ”spisekammer”, og amagerbønderne kørte f.eks. kål og gulerødder til torvet. Derfor hedder ét af torvene i København Amagertorv.

En bondegård midt i Dragør
Neel og hendes familie boede på gården for enden af Kongevejen. Her havde sikkert været en gård siden middelalderen, og måske var det hér, at Gråbrødre Kloster i København havde en ejendom. Ét lille kapel, kan have ligger lige bag ved gården.

På et tidspunkt dør Neels mand, og hun bliver tilbage på gården som enke. Måske har hun drevet den alene – og fået tilnavnet ”den stærke”.

Langt frem i tiden var der landbrug på Neels Torv. Midt inde i Dragør lå en bondegård, og når køerne skal på marken om morgenen, bliver de drevet gennem byens gader. Møddingen lå omtrent, hvor indgangen til Irma er i dag.

Landbruget ophørte omkring 1960, hvorefter den nuværende bygning blev opført. I 1985 blev den ombygget og forhøjet, og den rummer i dag Superbrugsen.

Bygningen er dog ikke den oprindelige. I 1960’erne blev gården revet ned, og den nuværende bygning opført. Hvor Neel engang boede, flyttede en anden pige ind, nemlig Irma.

Scroll to Top