Alderdomshjemmet i Nyby

 

Ældreforsorg og alderdomshjem var tidligere ikke en offentlig opgave, men som regel overladt til privat velgørenhed. Derfor var det ikke kommunen, men Dragør Borgerforening, der i 1906 tog initiativ til opførelse af et alderdomshjem i Dragør.

Grunden – på hjørnet af Nyby og Kastanie Allé – bliver dog stillet til rådighed af byforstanderskabet, og tegningerne blev udført af arkitekt Christian Christiansen, der også lavede tegninger til Dragør Skole og Dragør Rådhus. Byggeriet kostede 11.000 kr., som blev skaffet ved frivillige bidrag og en beskeden part af foreningens kontingenter.

Bygningen stod færdig i 1911 og alderdomshjemmet blev drevet af borgerforeningen indtil 1981. Herefter overtog Dragør Kommune den videre drift. I dag er huset privat beboelse.

Læs også om Dragør Kommunes Syge- og Plejehjem “Enggården”