Spørgsmål og svar om arkivet

Hvornår er arkivet åbent?
Arkivet har en fast åbningstid om tirsdagen fra 10.00 til 14.00. Her er der personale til stede, som kan vejlede i brugen af arkivalierne. Det er også i dette tidsrum, du kan indlevere historisk materiale til arkivet.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil indlevere materiale til arkivet?
Hvis du har historisk materiale, som du vil tilbyde til arkivet, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også komme forbi i vores åbningstid om tirsdagen mellem 10.00 og 14.00.

Jeg kan ikke komme på arkivet i åbningstiden – hvad gør jeg så?
Hvis du har brug for at se materiale fra arkivet, så kontakt os. Du kan se en stor del af arkivets indhold på Arkiv.dk.

Jeg skal i gang med en større opgave om lokalhistorie – kan jeg få hjælp?
Du er velkommen til at booke arkivaren eller en museumsinspektør, hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med et projekt om lokalhistorien.

Jeg er slægtsforsker – hvordan kan jeg bruge arkivet?
Historisk Arkiv Dragør har meget materiale, som kan bruges af slægtsforskere. Hvis du har spørgsmål om din egen families historie i Dragør eller Store Magleby, så hjælper vi gerne. I mange tilfælde kan vi hjælpe med en scanning af relevante dokumenter eller billeder.

Jeg skal undervise i lokalhistorie – hvordan kan jeg bruge arkivet?
Vi samarbejder med Museum Amagers skoletjeneste, som allerede har en række tilbud til undervisere.

Hvad gør arkivet for at overholde persondatareglerne?
Historisk Arkiv lever op til lovgivningen og til Datatilsynets vejledning om registrering af personlige oplysninger om beskyttelse mod utilsigtet adgang til personfølsomme oplysninger i arkivalierne. Derfor har publikum ikke adgang til vores magasiner og hvis du har brug for at se materiale i arkivet, bliver det taget frem af de ansatte personale. Se også vores side om behandling af persondata.

Hvorfor har arkivet været lukket?
Arkivet har været lukket fra 1.7. – 15.11.2023 for at indhente efterslæb med registrering og for at nyindrette opstillingen af vores samlinger. Samtidig er en del af vores arkivalier overført til fjernmagasin. Nyindretningen var bl.a. nødvendig efter at vores lokaler blev ombygget for et par år siden.

Er lukkeperioden blevet brugt til at kassere arkivalierne?
Dragør Kommunes Børne- Fritids- og Kulturudvalg har besluttet, at vi ikke må kassere arkivmateriale, som er indleveret til arkivet af private, foreninger, virksomheder o.lign. Men vi har gennemgået det, for at sikre at det, vi har registreret, svarer til hvad der ligger i arkivæskerne. Samtidig arbejder vi løbende på at give bedre mulighed for at finde de historiske kilder via Arkiv.dk. Når det gælder de arkivalier vi opbevarer fra Dragør Kommunes administration, foretager vi i visse tilfælde kassation efter de regler, der gælder i Arkivloven. Dragør Kommune har i mange år haft en praksis for at bevare mere, end loven foreskriver, så Dragørs historie kan beskrives bedst muligt.

Kan jeg aflevere arkivmateriale til frivillige med tilknytning til arkivet?
Arkivalier, billeder m.m. skal altid afleveres til museets eller arkivets personale. Det gælder også genstande, som tilbydes til Museum Amager.

Er det bedre at overdrage arkivalier til private samlere?
Historisk Arkiv er en offentlig institution, og det materiale vi opbevarer er ejet af Dragør Kommune. Hvis du overdrager historisk materiale til Historisk Arkiv Dragør, er du sikker på, at det bliver behandlet professionelt og bevaret for eftertiden og kan bruges af publikum, hvis du giver lov til det. Vi følger retningslinjerne for arkivets drift, som er anbefalet af Sammenslutningen af Lokalarkiver. Vi gør materialet (eller oplysninger om det) til rådighed for alle på www.arkiv.dk. Derfor anbefaler vi ikke, at du overlader materiale til private samlere, foreninger m.m.

Kommer arkivets “Historietimer” tilbage?
Arkivets ledelse har besluttet, at formidlingen af viden fra arkivets samlinger og fortællingen af den lokale historie i det hele taget, fremover skal varetages af andre. Derfor er arkivets Historietimer ophørt. Vi henviser til rækken af fyraftensforedrag, som Museum Amagers medarbejdere holder den første onsdag i måneden i vinterhalvåret.

Kan jeg blive frivillig på arkivet?
Vi vil gerne udvide kredsen af arkivets medhjælpere. Derfor tilbyder vi fra foråret 2024 nogle arbejdsgrupper, som skal være med til at hjælpe med arkivarbejdet. Forudsætningen for at kunne arbejde på arkivet er, at man underskriver en erklæring om tavshedspligt og indgår en aftale om, hvad man hjælper arkivet med.

Hvem ejer egentlig Historisk Arkiv?
Arkivets samlinger er ejet af Dragør Kommune. Det gælder både de arkivalier, som udspringer af kommunens administration og dem, der er indleveret til os af private. Det offentlige ejerskab til arkivalierne sikrer, at der altid er offentlig adgang til dem. Siden 2020 har Museum Amager haft en overenskomst med Dragør Kommune om selve driften af arkivet.

Hvad med mødelokalet i Det Gamle Rådhus – kan jeg bruge det?
I arkivets bygning i Dragør Gamle Rådhus, er der et mødelokale med plads til max. 30 personer. Lokalet kan lånes af foreninger o.lign. i Dragør Kommune. Du kan booke lokalet ved at kontakte arkivet.

Scroll til toppen