Historisk Arkiv lukker midlertidigt

Fra 1.7.2023 er Historisk Arkiv Dragør midlertidigt lukket for personlig henvendelse. Hvis du har brug for at se materiale i arkivet eller har lokalhistorisk materiale, du vil aflevere til os, så kontakt os for at aftale besøg.

Nedenfor kan du få svar på en række spørgsmål om lukningen.

Spørgsmål og svar om arkivet i lukkeperioden

Hvorfor er arkivet lukket?
Arkivet lukker i en periode for at indhente efterslæb med registrering og for at nyindrette opstillingen af vores samlinger. Samtidig overføres en del af vores arkivalier til fjernmagasin. Nyindretningen er bl.a. nødvendig efter at vores lokaler blev ombygget for et par år siden. Vi bruger samtidig pausen til at tilrettelægge nye tilbud til vores brugere.

Kan jeg ikke bruge arkivet mens det er lukket?
Hvis du har brug for at se materiale fra arkivet imens vi holder lukket, så kontakt os. Mens vi flytter om, kan dele af samlingerne være utilgængelige. Du kan se en stor del af arkivets indhold på Arkiv.dk.

Bliver arkivalierne kasseret?
Vi kasserer ikke arkivmateriale, som er indleveret til arkivet af private, foreninger, virksomheder o.lign. Men vi gennemgår det, for at sikre at det, vi har registreret, svarer til hvad der ligger i arkivæskerne. Samtidig forbedrer vi mulighederne for at finde de historiske kilder via Arkiv.dk. Når det gælder de arkivalier vi opbevarer fra Dragør Kommunes administration, foretager vi i visse tilfælde kassation efter de regler, der gælder i Arkivloven. Dragør Kommune har i mange år haft en praksis for at bevare mere, end loven foreskriver, så Dragørs historie kan beskrives bedst muligt.

Hvad gør arkivet for at overholde persondatareglerne?
En af grundene til, at Historisk Arkiv laver omflytninger og revision af vores samlinger er, at vi skal kunne leve op til lovgivningen om beskyttelse mod utilsigtet adgang til personfølsomme oplysninger i arkivalierne. Det er nødvendigt at gennemgå vores arkivalier, for at opfylde Datatilsynets vejledning om registrering af personlige oplysninger, og det er derfor en yderligere grund til, at vi holder lukket for publikum i en periode.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil indlevere materiale til arkivet?
Du kan i hele lukkeperioden indlevere materiale til arkivet på vores samlingskontor i Museum Amagers administrationsbygning (Fadersminde) på Nordre Kinkelgade 18a. Du skal dog kontakte os i forvejen, så vi kan lave en aftale.

Kan jeg aflevere arkivmateriale til frivillige med tilknytning til arkivet?
Arkivalier, billeder m.m. skal altid afleveres til museets eller arkivets personale. Det gælder også genstande, som tilbydes til Museum Amager.

Hvornår åbner arkivet igen?
Planen var oprindeligt, at arkivet skulle åbne i november 2023. Men fordi arkivets bygning udlånes i perioden 13.10.2023 til 31.3.2024 til filmoptagelser, vil publikumsbesøg og andre aktiviteter derfor være begrænsede frem til 1.4.2024.

Hvad med arkivets “Historietimer”?
Vi håber at kunne genoptage Historietimerne på et senere tidspunkt. Hold øje med annoncering her eller på arkivets Facebook-side.

Er arkivets frivillige blev “fyret”?
Det er ikke muligt at arbejde i bygningen, så længe der flyttes om og nyindrettes. Derfor har vi bedt medlemmerne af den lille gruppe af frivillige medhjælpere, som arkivet har haft tilknyttet gennem mange år, om i lukkeperioden at arbejde med deres lokalhistoriske interesse udenfor arkivets lokaler. De er ikke blevet “fyret”, men nogle har valgt fremover at lægge deres frivillige indsats andre steder.

Kan jeg blive frivillig, når arkivet åbner igen?
Vi vil gerne udvide kredsen af arkivets medhjælpere. Derfor holder vi i efteråret en eller flere introduktionsdage om, hvordan man som frivillig kan være med i arkivets arbejde. Forudsætningen for at kunne arbejde på arkivet er, at man underskriver en erklæring om tavshedspligt og indgår en aftale om, hvad man hjælper arkivet med.

Jeg er slægtsforsker – hvordan kan jeg bruge arkivet, mens det er lukket?
Historisk Arkiv Dragør har meget materiale, som kan bruges af slægtsforskere. Hvis du har spørgsmål om din egen families historie i Dragør eller Store Magleby, så hjælper vi gerne. I mange tilfælde kan vi hjælpe med en scanning af relevante dokumenter eller billeder. Fremover vil vi gerne gøre arkivet til et mødested for slægtsforskere, så hvis du er interesseret i at være med til det, så kontakt os gerne.

Jeg skal undervise i lokalhistorie – hvordan kan jeg bruge arkivet?
Vi bruger lukkeperioden til at udvikle nye tilbud til undervisning sammen med Museum Amager. Har du forslag eller idéer til, hvad vi skal tilbyde, så hører vi meget gerne fra dig. Husk, at Museum Amagers skoletjeneste allerede har en række tilbud.

Hvem ejer egentlig Historisk Arkiv?
Arkivets samlinger er ejet af Dragør Kommune. Det gælder både de arkivalier, som udspringer af kommunens administration og dem, der er indleveret til os af private. Det offentlige ejerskab til arkivalierne sikrer, at der altid er offentlig adgang til dem. Siden 2020 har Museum Amager haft en overenskomst med Dragør Kommune om selve driften af arkivet.

Hvad med mødelokalet i Det Gamle Rådhus – kan jeg bruge det mens der er lukket?
Indtil videre er lokalet ikke tilgængeligt og kan derfor ikke udlånes. Vi regner med at åbne for udlån i september 2023. Hvis du er interesseret i at låne lokalet, så kontakt arkivet. Lokalet har plads til max. 30 personer. I tilknytning til mødelokalet indretter vi en lille “læsestue”, der også vil kunne bruges til mindre møder for 4-6 personer.

Scroll til toppen