Book en arkivar

Hvis du skal arbejde med en større opgave om lokalhistorien eller foretage undersøgelser i arkivets samlinger, kan du booke en arkivar til at hjælpe dig i gang.

Det er bedst, hvis du kort beskriver dit projekt i en mail til os. Derefter laver vi en aftale om et møde (fysisk eller online), hvor vi vejleder om, hvilke muligheder du har på arkivet.

Som regel finder vi det relevante materiale frem til dig, så du kan bruge det på arkivets læsesal.

Bor du ikke i nærheden af Dragør, kan vi mange tilfælde stille arkivmateriale til rådighed digitalt i fornødent omfang.

Historisk Arkiv Dragør er en del af Museum Amager, så derfor er museets faginspektører også til rådighed med vejledning, når det er relevant i forhold til dit projekt.

Scroll to Top