Stormgade

Så længe der har eksisteret gadenavne i Dragør, har Stormgade haft dette navn.

Den er blevet bebygget i perioden mellem 1730’erne og 1750’erne. Den kan forekomme temmelig smal, i hvert fald set i forhold til parallelgaden Chr. Mølstedsgade, men denne har også skullet klare den kørende trafik til og fra Jens Eyberts Plads.

Gaden har i årenes løb været beboet af en del håndværkere, såsom slagter, snedker og skomager. Det har i øvrigt ikke været de mest velhavende dragørere, der har boet her.

Scroll to Top