Arkivets brugerråd

Historisk Arkiv Dragør har gennem mange år haft et brugerråd, hvor repræsentanter for brugere, frivillige og foreningslivet kan få en orientering om arkivets arbejde og være med til at rådgive om drift og udvikling af arkivet.

Brugerrådet er sammensat således:

Ebbe Kyrø (repræsentant for brugerne)
Inger Kjær Jansen (repræsentant for arkivets frivillige)
Bente Walløe Poulsen (repræsentant for museumsforeningerne)
[Endnu ikke udpeget] (repræsentant for Dragør Lokalhistoriske Forening)
[Endnu ikke udpeget] (repræsentant for Dragørs skoler)
Jan Madsen (repræsentant for Dragør Kommunalbestyrelse)
Leni Larsen (repræsentant for arkivets medarbejdere)
Henning Sørensen (daglig leder af arkivet)

Du kan læse referatet af rådets første møde her.

Til rådets medlemmer udarbejdes to gange om året en rapport om arkivets arbejde.
Rapporterne kan ses her:

1.halvår 2024

Scroll to Top