Brydevej

Kort over Store Magleby omkring 1809. Til venstre ses "Hørhuus" og det tilhørende vandul, Brydevælen.
Kort over Store Magleby omkring 1809. Til venstre ses “Hørhuus” og det tilhørende vandul, Brydevælen.

Vejen har sit navn efter Brydehuset der lå omtrent hvor Brydevej møder Strøbyvej.

Her blev der forarbejdet hør, som sikkert er dyrket på markerne heromkring. Hørren var en vigtig råvare i klædevævningen i Dragør.

I dag er der ikke noget tilbage af Brydevælen, men afvandingsgrøften, der sikkert oprindeligt har sikret vandforsyningen til hørproduktione, eksisterer endnu. Foto 2017 af Alf Mortensen.
I dag er der ikke noget tilbage af Brydevælen, men afvandingsgrøften, der sikkert oprindeligt har sikret vandforsyningen til hørproduktione, eksisterer endnu. Foto 2017 af Alf Mortensen.

Ved Brydehuset lå et vandhul, Brydevælen, hvor de hårde hørstængler blev blødt op. Bagefter skulle de tørres over ild, og på grund af brandfaren, lå brydehuset udenfor landsbyen.

Inden hørren kunne blive til hørgarn og spindes, skulle den “brydes”. Der foregik enten ved håndkraft eller med et apparat, som skilte de hårde stængler fra hørtaverne. Processen omfattede også heglning og skætning.

Kort fra 1843, hvor Brydehuset er markeret vest for selve Store Magleby landsb
Kort fra 1843, hvor Brydehuset er markeret vest for selve Store Magleby landsby.

Det er uvist, hvornår brydehuset blev opført. Huset ses på kortet fra omkring 1809 (øverst) og endnu på et fra 1843. På et lidt senere kort fra 1855 er det forsvundet.

Grunden, hvor Brydehuset lå – og måske også selve huset – var ejet af landsbyen i fællesskab.

Kortskitse der viser Brydehusets beliggenhed. Fra Alf Mortensens manuskript til Strøbys historie.
Kortskitse der viser Brydehusets beliggenhed. Fra Alf Mortensens manuskript til Strøbys historie.

I 1861 blev grunden solgt til en privatperson, der opførte et beboelseshus på stedet.

Brydehuset lå formentlig bag ved den nuværende ejendom på Strøbyvej 9.

Brydevej 2009. Foto: Jørgen D. Petersen.
Brydevej 2009. Foto: Jørgen D. Petersen.
Scroll to Top