Oldtiden

Amager har været beboet i tusinder af år. Fund af redskaber fra stenalderen viser, at der for 8.000 år siden boede jægere og fiskere langs Øresundskysten.

Bebyggelserne og den dyrkede jord har fortrinsvis været midt på øen, hvor terrænnet er højest.

Sporene efter oldtidens amagere, er bl.a. gravhøje, hvoraf nogle få er bevaret.

I bronzealderen begravede man de døde i høje, og mange af dem blev lagt langs kysten nord for Dragør.

I Dragør kommune er kun bevaret to gravhøje, nemlig Blushøj, der ligger i anlægget ved siden af Dragør Kirke, samt en høj ved Skovvej i den nordlige del af Kongelunden.

Oldtidens befolkning har dog efterladt sig andre sport. Langs Lundestien, mellem Dragør og Store Magleby, har arkæologerne fundet spor af en lille landsby fra jernalderen. Måske var det forløberen for Store Magleby.


Fordyb dig i historien:

Læs videre i Svend Jans’ artikel om oldtiden på Amager.

Læs om oldtidshøjen Blushøj.

I bogen Oldtiden på Amager, som er udgivet af Dragør Lokalhistoriske Arkiv og Tårnby Lokalsamling i 1982, kan du få mere viden om den lokale oldtidshistorie. Bogen er udsolgt, men kan lånes gennem bibliotekerne.

Scroll til toppen