Vierdiget

Vierdiget var navnet på et dige, der gik fra et sted syd for Dragør forbi Dragør Lund og møllen i Store Magleby til Raagaard og endnu længere mod nord.

Det var et stengærde, hvis funktion var at holde kvæget ude fra den del af markerne, der blev brugt til korn m.m.

På kortet herover fra midten af 1800-tallet ses diget som en bugtet streg ca. midt i billedet.

Der er flere forklaringer på navnet Vierdiget. Dels kan det være afledt af det tyske Vieh (ko).

En anden udlægning er, at der i kong Christian den 2.’s tid taltes om die vier Houen (de fire gårde) i Dragør, der hørte til Store Magleby. Diget kunne tænkes at omgive netop disse gårdes jord.

I den Nederlandske by Enkhiuzen findes også en vej, der hedder Wierdijk.

Stednavneforskerne mener imidlertid, at navnet stammer fra nederlandsk, wierdijk, som betyder et jorddige der på ydersiden er forstærket med en tangrem (tangbælte). Diget ses på billedet herunder fra omkring 1905.

Vierdiget er også navnet på vejen, der går mellem Krudttårnsvej og Søndre Tangvej, og gav tidligere navnet til Skolen ved Vierdiget, der lukkede omkring 2015.

Fordyb dig i historien:

Læs artiklen Vierdiget før skolen af J. Normann Jørgensen.

Læs Harry Kaaes forklaring på navnet Vierdiget i artiklen Noget om noget nyt…  fra 1965.

Se også historien om Skolen ved Vierdiget.

Scroll to Top