Strandstien

Foreningen Dragørs Fremme, som blev stiftet i 1887 med det formål at forskønne, gavne og fremme byen, kan vi i dag takke for mange tiltag, som stadig er til gavn og glæde for os alle. At vi kan gå en tur langs med Nordstranden skyldes således også denne kreds af fremsynede borgere.

Dragørs udvikling til ferieby for Købehavns middelklasse begyndte så småt i årene lige før 1. verdenskrig – bl.a. fremskyndet af Amagerbanens åbning i 1907. Udstykningen af jorderne på Nordstranden og det efterfølgende sommerhusbyggeri strakte sig over hele kyststrækningen, hvilket betød en total forandring af dette kystnære landskab.

I 1924 påbegyndte Dragørs Fremme anlægget af en sti langs kysten for at sikre offentlighedens fri adgang til strandkanten. Kommunen måtte dog føre retssager mod haveejere, som var “kommet til” at rykke deres haver for langt ud mod stranden.

Som argument for at strandkanten skulle vedblive at være frit tilgængelig, henviste man sig bl.a. til, at man ved udskiftningen af fælledjorden i Store Magleby i 1818 netop havde holdt strandanlægget ude, for at give alle gårdejere mulighed for fortsat at kunne hente tang til deres grøntsagskuler.

Kommunen vandt sagen og Dragørs Fremme kunne fortsætte anlægsarbejdet op langs med kysten.

 

Scroll to Top