Rønne Allé

Rønne Allé, der tidligere hed Sydvestgrønningen, har sit navn, fordi foreningen “Dragørs Fremme” engang omkring 1900 her plantede en allé af røn.

Engene syd for byen stødte helt op til bebyggelsen her. Sydsiden er således først blevet bebygget i løbet af 1900-tallet, hvorimod alléens nordside er domineret af store ejendomme, der hovedsageligt er opført af skippere i velstandstandsperioden efter 1750’erne. Mange af disse ejendomme er senere i løbet af 18- og 1900-tallet blevet delt op i to selvstændige beboelser.

Sådanne tidligere sammenhørende huse har derfor en fælles 1700-tals historie, som kun er beskrevet ved det ene hus, men med henvisning ved dets tilhørende nabohus.

Scroll to Top