Dragør for 100 år siden

Ellen Jensen boede i Odense, men som barn var hun af og til i Dragør.

Hun fortæller i sine erindringer om, hvordan hun husker byen i tiden omkring 1. Verdenskrig.Særligt husker hun Dragør Søbad, der også fandtes dengang:

“Den gamle badeanstalt, lå et godt stykke ude i vandet, hvortil førte en meget lang bro, for enden af denne gik damerne til venstre og herrerne til højre.

Hos damerne var der liv og glade dage, børn og voksne tumlede sig mellem hinanden i det lille kantede bassin, hvor et tykt tov var spændt ud tværs over, så man kunne hænge og sprælle i det.

Skrig og skrål af små børn, som på moders arm blev tvungen ned under vandet, medens de tissede af skræk.

Unge piger, dygtige svømmere, som vovede sig ud af bassinet, ud på det dybe, og tog retning mod Dragørfortet, som lå og tronede et lille stykke ude.

Engang imellem blev der panik blandt damerne, som lå nøgne og solede sig, når der pludselig dukkede en mands hoved op af bølgerne temmelig nærgående, en nysgerrig fra herreafdelingen, som ikke kunne modstå et kig.

De små omklædningsrum duftede af kvindesved og hår – hvor var der dejligt.”

Læs videre:

Læs hele Ellen Jensens erindringer fra 1915-1920.

Scroll to Top